heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Ocak Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ocak Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 06.01.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Yıldız DOĞAN, Ercan KONAK, Ecvet EŞLEGÜL, Serdar DENİZMEN, Mehmet Can ASLAN ve Yakup YILDIZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 2020/01; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu kurularak 3 üyeden oluşmasına, Denetim Komisyonu ile ilgili üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; 31 üyenin oylamaya katıldığı, geçerli 31 oydan; Özgür AKSOY’un 22 oy, Canan SEZGİN’in 22 oy, Ufuk YILDIZ’ın 16 oy, Rahmi ÇAKIR’ın 1 oy  aldığı tespit edilmiş olup, bu sonuca göre Denetim Komisyonu Üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Özgür AKSOY, Canan SEZGİN ve Ufuk YILDIZ seçilmişlerdir.

 
 • KARAR NO: 2020/02; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna, 31.12.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Cem KAHRAMAN (Asil) ve Tuncay Akın ORHAN’ın (Yedek) seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Mülkiyeti Belediyemize ait E:6431 – Y:15594 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Maltepe Müftülüğü) yapılan ön tahsis süresinin uzatılması ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Kırklareli İli Ahmetbey Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesi Plan Notu Değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi Bağlarbaşı ve Cevizli Mahalleleri’nde bulunan iki isimsiz sokağa isim verilmesi ile İdealtepe Mahallesi’nde yol aksının uzatılmasıyla ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Kreş Müdürlüğü Gündüz Çocuk Bakım Evleri İşletme Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; 2020 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; 2019 yılında çalıştırılan, 2020 yılında çalıştırılmaya devam edecek olan ve 2020 yılında ilk defa istihdam edilecek olan sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Sivas ili Divriği Belediyesine araç hibe edilmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/03; Maltepe İlçesi 16440 ada (eski:1832), 43 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonunun 27 nolu Raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/OCAK Ayı Toplantılarına 08.01.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.06.01.2020


 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Ocak Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 08.01.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 29 üyenin katılımı ile toplandı. ( 8 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri  Canan DÖNER, Ecvet EŞLEGÜL, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ ve Mehmet Can ASLAN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO: 2020/04; Kırklareli İli Ahmetbey Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 01 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/05; Kreş Müdürlüğü Gündüz Çocuk Bakım Evleri İşletme Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 02 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/06; Maltepe İlçesi Bağlarbaşı ve Cevizli Mahalleleri’nde bulunan iki isimsiz sokağa isim verilmesi ile İdealtepe Mahallesi’nde yol aksının uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 03 nolu raporu ve eki bilgi paftalarının aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/OCAK Ayı Toplantılarına 10.01.2020 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.08.01.2020

 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Ocak Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 10.01.2020 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 27 üyenin katılımı ile toplandı. ( 10 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Nuray ÇEPNİ, Canan SEZGİN, Durmuş TÜRK, Cem KAHRAMAN, Ecvet EŞLEGÜL, Erdoğan KOCAOĞLU, Kadem EKŞİ, Serdar DENİZMEN, Mehmet Can ASLAN ve Celal BAYAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO: 2020/07; 2019 yılında çalıştırılan, 2020 yılında çalıştırılmaya devam edecek olan ve 2020 yılında ilk defa istihdam edilecek olan sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 01/04 nolu müşterek raporu ve eki cetvellerin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR; Zeynettin AYDIN,  Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN,  Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/08; Sivas ili Divriği Belediyesine araç hibe edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 02/05/01 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR; Zeynettin AYDIN,  Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Rahmi ÇAKIR’ın  ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/09; 2020 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri;  Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN,  Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Rahmi ÇAKIR’ın   ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/10; Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesi Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 01 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/OCAK Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2020/ŞUBAT ayı toplantılarına 03.02.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.10.01.2020