heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Mart Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Mart Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 02.03.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Ayhan AKAYA, Kemal HASGÜL, Erkan DİNCEL, Kadem EKŞİ, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Arnavutluk Cumhuriyeti Elbasan Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü itirazı ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/20; Maltepe İlçesi Feyzullah Mahallesi 24 pafta 16542 ada 112 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 02 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 •  KARAR NO: 2020/21; Maltepe İlçesi 414 ada 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 03 nolu raporu doğrultusunda Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü alınmak üzere “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/MART Ayı Toplantılarına 04.03.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.02.03.2020
 
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
 
Mart Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 04.03.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 29 üyenin katılımı ile toplandı. ( 8 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Kemal HASGÜL, Erkan DİNCEL, Yıldız DOĞAN, Durmuş TÜRK, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO: 2020/22; Arnavutluk Cumhuriyeti Elbasan Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 13 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/23; İçkili Yerler Krokisine Ek Yapılması ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 14 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/24; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN (Katılmadı), Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/25; Cevizli Mahallesi 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü itirazı ile ilgili İmar Komisyonunun 04 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN (Katılmadı), Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/MART Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2020/ŞUBAT ayı toplantılarına 06.04.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.04.03.2020