heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Kasım Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Kasım Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 02.11.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 36 üyenin katılımı ile toplandı. ( 1 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Erkan DİNCEL’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclis Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2021 Yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Seçilmiş Başkan Yardımcılarına 2021 Yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, atık ilaçların toplanmasıtaşınması-bertarafı hizmetlerinin sağlayabilmesi ve yönetilmesi amacıyla hazırlanan işbirliği protokolünü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. maddesinde yer alan; Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 8. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 9. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına 2021 yılında akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 10. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına 2021 yılında akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 11. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 12. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine servis aracı tahsis edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 13. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe İlçesi 15954 ada, 394 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 14. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E5 Güneyi Küçükyalı Deresi Güzergâhına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 15. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Gülsuyu Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 16. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E5 Güneyi Enerji Nakil Hattı ve Büyükyalı Deresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 17. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E5 Güneyi Esenyurt ve Tugay Deresi Güzergâhına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Revizyonu ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/68; Maltepe İlçesi, 414 ada 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonunun 11 nolu raporu doğrultusunda REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/KASIM Ayı Toplantılarına 04.11.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.02.11.2020
 
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Kasım Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 04.11.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 37 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Özgür AKSOY, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR ve Zeynettin AYDIN’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2020/69; Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 25 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/70; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/71; Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 27 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/72; Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/73; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/74; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına 2021 yılında akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 11/30/02 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 •  
 • KARAR NO:2020/75; Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına 2021 yılında akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 12/31/03 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/76; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 13/32/04 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/77; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 14/33/05 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/78; Atık ilaçların toplanması-taşınması-bertarafı hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesi amacıyla hazırlanan işbirliği protokolünü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 34 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/79; Belediye Meclis Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine, 2021 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/80; Seçilmiş Başkan Yardımcılarına, 2021 yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/81; Maltepe İlçesi 15954 ada, 394 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 12 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/82; Gülsuyu Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu ile ilgili İmar Komisyonunun 13 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/KASIM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2020/ARALIK ayı toplantılarına 07.12.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.04.11.2020