heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Eylül Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.09.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 32 üyenin katılımı ile toplandı. ( 5 üye izinli sayıldı)
 
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Erkan DİNCEL, Özgür AKSOY, Durmuş TÜRK, Zeynettin AYDIN, Uluer KAYA’nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/56; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince istifa nedeniyle boşalan Asil Kâtip Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis Üyesi; Yıldız DOĞAN seçilmiştir.

 

 • KARAR NO: 2020/57; 5393 Belediye Kanunu’nun 33. maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Encümen Üyeliğine Belediye Meclis Üyesi Cem KAHRAMAN seçilmiştir.

 

 • KARAR NO: 2020/58; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Belediyemize yapılacak olan asfalt yardımının kabulü için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/59; Belediyemiz Şirketi MATAŞ A.Ş.’nin Genel Kurulu’nda Belediyemiz adına temsilci görevlendirilmesi, ayrıca yönetim kurulu ve müdür atamaları için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/60; Maltepe İlçesi Gülensu Mahallesi’nde bulunan “Erdemli Sokak”ın isminin “FATMA ŞENGÜL SOKAK” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/61; Tanımsız Yapılar Sundurma ve Çardak, ATM, Baz İstasyonu ve Geçici Yapılar (Konteyner, MOBO, Prefabrik Yapı, Showroomlar vb.) Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar ile ilgili İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 10/23 nolu Müşterek Raporu ve eki Uygulanacak Usul ve Esasların aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR,  Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/62; Tanımsız Yapılar Sundurma ve Çardak, ATM, Baz İstasyonu ve Geçici Yapılar için uygulanacak Ücret Tarifeleri (Konteyner, MOBO, Prefabrik Yapı, Showroomlar vb.) ile ilgili Tarife Komisyonunun 03 nolu Raporu ve eki ücret tarifesinin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR,  Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/EYLÜL Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2020/EKİM Ayı Toplantılarına 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 07.09.2020