heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Ekim Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 05.10.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı. ( 3 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Rahmi ÇAKIROĞLU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü ve yazılı önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Yılı Performans Programı uygulaması ve takibi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Maltepe Belediye Başkanlığının 2021-2022-2023 Mali Yılları Bütçesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/63; Belediyemiz Şirketi MATEĞ A.Ş.’nin Genel Kurulu’nda Belediye Başkanlığı olarak Yönetim Kuruluna aday olunması ve temsil edilmesi, ayrıca temsilci ataması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri;  Zeynettin AYDIN,  Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Kuzeyi ve Güneyi Uygulama İmar planlarında 21.11.2018 t.t’li plan notu değişikliğinin iptal edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Altayçeşme Mah. (E:1896) Y:16678 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro ihdası ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

  

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/EKİM Ayı Toplantılarına 07.10.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.05.10.2020
 •  
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 07.10.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 33 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Kadem EKŞİ,Mehmet Can ERDÜNDAR, Mehmet Can ASLAN ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2020/64; İlçemiz sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/65; Kadro İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08 nolu raporunun eki cetveller doğrultusunda aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Belediye Meclis Üyesi Zeynettin Aydın toplantıdan ayrıldı.

 

 • KARAR NO:2020/66; 2021 Yılı Performans Programı Uygulaması ve Takibi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2020/67; Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 2020 Mali Yılı Bütçesi; Gelir- Giderlerine uygun olarak 545.000.000,00-TL. (beşyüzkırkbeşmilyon) üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. bendi gereğince, Bütçenin Gelir ve Gider Cetvelleri bölüm bölüm isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 • Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Bütçe Kararnamesinin 4-7-8. maddeleri oybirliği ile 1-2-3-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-17. maddeleri Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/EKİM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2020/KASIM ayı toplantılarına 02.11.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.07.10.2020