heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Temmuz Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Temmuz Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 01.07.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı. ( 2 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Nuray ÇEPNİ ve Mehmet Can ERDÜNDAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Kütüphane Müdürlüğü  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Kreş Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Sağlık ve Çevre Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çevre Temizliği İçin Araç Ekipman ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşinin ihale edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün İDO Maltepe Deniz Otobüsü İskelesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresinde İSKİ itirazı ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’na İSKİ itirazı ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Dragos Sahil Şeridi Kısmi Yapılaşma Kararı ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na itiraz  ile ilgili teklifin  İmar Komisyonunun 15 nolu raporu doğrultusunda REDDİNE,  oybirliği ile karar verildi.
 • TEMMUZ Ayı Toplantılarına 03.07.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
01.07.2019

                 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Temmuz  Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 03.07.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Nuray ÇEPNİ, Erkan DİNCEL, Celal AKGÜL, Cem KAHRAMAN, Kadem EKŞİ ve Ufuk YILDIZ’ ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2019/56; 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’na itiraz ile ilgili teklifin İmar Komisyonunun 16 nolu Raporu doğrultusunda REDDİNE; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/57; Maltepe İlçesi E-5 Kuzeyi-E-5 Güneyi ve Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/58; Zümrütevler Mahallesi 15411 ada 19 parsel ve tescil dışı alana ilişkin uygulama imar plan değişikliği teklifi dosyasının İmar Komisyonunun 18 nolu Raporu doğrultusunda  “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/59; Kütüphane Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 14 nolu Raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/60; Kreş Müdürlüğü Gündüz Çocuk Bakımevleri İşletme Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 15 nolu Raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/61; Çevre Temizliği İçin Araç Ekipman ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşinin ihale edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 06/16 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/TEMMUZ Ayı Toplantılarına 05.07.2019 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
03.07.2019

 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Temmuz Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 05.07.2019 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Besim ÜNSALDI’nın başkanlığında 29 üyenin katılımı ile toplandı. ( 8 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Kemal HASGÜL, Yusuf KOÇHAN, Uluer KAYA, Cem KAHRAMAN, Ecvet EŞLEGÜL, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR ve Zeynettin AYDIN ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özetinin okunmuş sayılarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/62; Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ile ilgili Sağlık ve Çevre Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 1-17 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/63; Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, Eski:251 Yeni:15968 ada, 28 ve 30 nolu parseller ile 426 parselin bir kısmı ve park tescilli alanın bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 19 nolu Raporu ve eki bilgi paftasının aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/TEMMUZ Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2019/AĞUSTOS ayı meclisin 1 aylık tatil dönemi olduğundan 2019/EYLÜL ayı toplantılarına 02.09.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 05.07.2019