heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Şubat Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Şubat  Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

  • Belediye Meclisi 04.02.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIĞLU’nun başkanlığında 28 üyenin katılımı ile toplandı. ( 9 üye izinli sayıldı)
  • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin BİNGÖL, Deniz ERZİNCAN, Alev DAĞLAYAN, Canan SEZGİN, Hasan GÖKKAYA, Mehmet ERİKCİ, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU ve N.Elif KÖKMEN’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2019 yılında uygulanacak ücret tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifinin Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/ŞUBAT Ayı Toplantılarına 06.02.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
04.02.2019

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Şubat Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

  • Belediye Meclisi 06.02.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 28 üyenin katılımı ile toplandı. ( 9 üye izinli sayıldı)
  • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Esra Kaya ERDOĞAN, Alev DAĞLAYAN, Canan SEZGİN, Canan DÖNER, Erkan DİNCEL, Hasan GÖKKAYA, Mehmet ERİKCİ, Serkan BEHADIR, Ufuk YILDIZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
  •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
  • KARAR NO:2019/09; Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2019 yılında uygulanacak ücret tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Tarife Komisyonunun 01 nolu raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri, Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Mehmet KARADENİZ,  Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN,  Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
  • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/ŞUBAT Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  • 2019/MART ayı toplantılarına 04.03.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.06.02.2019