heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Ocak Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ocak Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.01.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Esra Kaya ERDOĞAN, Hüseyin BİNGÖL, Alev DAĞLAYAN, Levent ZENGİN, F. Tülay MİRZALOĞLU ve Mehmet Can ASLAN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019/01; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu kurularak 3 üyeden oluşmasına, Denetim Komisyonu ile ilgili üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; 31 üyenin oylamaya katıldığı, geçerli 31 oydan; Özgür AKSOY’un 16 oy, Canan SEZGİN’in 18 oy, Mahmut YURDUSEVEN’in 15, Mehmet TÜRKYILMAZ’ın 3 oy, Deniz ERZİNCAN’ın 2 oy, İlyas GÜLDİKEN’in 2 oy, Temel TELLİOĞLU’nun 2 oy, Gültekin KARATAŞ’ın 1 oy, Mehmet ERİKCİ’nin 1 oy, Enver KÜÇÜKVAR’ın 2 oy,Nejat TARHAN’ın 1 oy, Adem GÖKTAŞ’ın 1 oy, Saime ÖZCAN’ın 1 oy aldığı tespit edilmiş olup, bu sonuca göre Denetim Komisyonu Üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Özgür AKSOY, Canan SEZGİN ve Mahmut YURDUSEVEN seçilmişlerdir.

 • KARAR NO: 2018/02; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna, 31.03.2019 Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri İlyas GÜLDİKEN (Asil) ve Ecvet EŞLEGÜL’ün (Yedek) seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılında sözleşmeli personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro Değişikliği ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 15194 ada 7 ve 26 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 15479 ada 30 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Zümrüteveler Mahallesi 1690 ada 11,12,13,14 parsellerde bulunan Öz-iş, Kaleyurt, Palmiye ve Entel Sitelerinin içinde bulunduğu bölgenin imar planlarının değerlendirilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 16447 ada 22,30 ve 33 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/OCAK Ayı Toplantılarına 09.01.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
07.01.2019

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ocak Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 09.01.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 32 üyenin katılımı ile toplandı. ( 5 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri  Hasan GÖKKAYA, Mehmet ERİKCİ, F. Tülay MİRZALOĞLU, Mehmet KARADENİZ ve Mehmet Can ASLAN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2019/03; 2019 yılında sözleşmeli personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 01/01 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri, Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, Ufuk YILDIZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/04; Maltepe İlçesi, 16447 ada 22, 30 ve 33 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 01 nolu raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/05; Fındıklı Mahallesi 15479 ada 30 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 02 nolu raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri, Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, Ufuk YILDIZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/06; Maltepe İlçesi, 15194 ada 7 ve 26 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 03 nolu raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/OCAK Ayı Toplantılarına 11.01.2019 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
09.01.2019
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ocak Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 11.01.2019 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Hasan GÖKKAYA’nın başkanlığında 29 üyenin katılımı ile toplandı. ( 8 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Ziya HAYIRLIOĞLU, Adem GÖKTAŞ, Mehmet ERİKCİ, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ N. Elif KÖMEN’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2019/07; Kadro değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 02/02 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/08; GülsuyuGülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili Hukuk Komisyonu ve Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonunun 03/01 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/OCAK Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
2019/ŞUBAT ayı toplantılarına 04.02.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.11.01.2019