heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Nisan Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Nisan Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 22.04.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 37 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Yoklama yapılmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereğince, Belediye meclis üyeleri arasından en genç iki üye olan Cem KAHRAMAN ve Mehmet Can ERDÜNDAR geçici kâtip olarak Divana davet edildi ve yoklama yapıldı.
 • 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
 • KARAR NO: 2019/11; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 2 yıl görev yapmak üzere, Meclis Başkanlık Divanına Asil Kâtip Üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Zeynep BABACAN (Asil), Cem KAHRAMAN (Asil) seçilmişlerdir. 
 • KARAR NO: 2019/12; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 2 yıl görev yapmak üzere, Meclis Başkanlık Divanına Yedek Kâtip Üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Canan SEZGİN (Yedek), Uluer KAYA (Yedek) seçilmişlerdir.
 • KARAR NO: 2019/13; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 2 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclis 1. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyesi; Yusuf KOÇHAN seçilmiştir.  
 • KARAR NO: 2019/14; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince 2 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclis 2. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyesi; Besim ÜNSALDI seçilmiştir.  
 • KARAR NO: 2019/15; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,  Belediye Encümen Üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Ecvet EŞLEGÜL, Ercan KONAK, Gönül DİNLER seçilmişlerdir.
 • KARAR NO: 2019/16; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife Komisyonu, Kesin Hesap Tetkik Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu, Ulaşım Koordinasyon Komisyonu,  Engelliler Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasına ve Komisyonların 3’er üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/17; Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri Özgür AKSOY, Canan SEZGİN ve Nazmi KORKMAZ’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/18; İmar Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Besim ÜNSALDI, Erol TEPEBAŞI, ve Zeynettin AYDIN’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/19; Hukuk Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Yıldız DOĞAN, Durmuş TÜRK ve Mehmet Can ERDÜNDAR’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/20; Tarife Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Ecvet EŞLEGÜL, Cem KAHRAMAN ve Ufuk YILDIZ’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/21; Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Yahya HAN, Canan SEZGİN ve Seda ALKAN’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/22; Sağlık ve Çevre Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Zeynep BABACAN, Ayhan AKKAYA ve Sevinç Gül AKDERE’ nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/23; Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Celal AKGÜL, Tuncay Akın ORHAN ve Resul GÜRSOY’ un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/24; Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Ercan KONAK, Tuncay Akın ORHAN ve Serdar DENİZMEN’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/25; Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Kemal HASGÜL, Uluer KAYA ve Mehmet Can ASLAN’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/26; Engelliler Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Nuray ÇEPNİ, Erkan DİNCEL ve Yakup YILDIZ’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/27; Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Nuray ÇEPNİ, Erdoğan KOCAOĞLU ve Kadem EKŞİ’nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/28; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri;  Canan DÖNER, Zeynep BABACAN ve Sevinç Gül AKDERE’nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/29; 2019 yılı için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. Maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna, Belediye Meclis Üyeleri Celal AKGÜL’ün (Asil), Tuncay Akın ORHAN (Yedek) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/30; Marmara Belediyeler Birliğine Üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Yusuf KOÇHAN (Asil), Durmuş TÜRK (Asil), Gönül DİNLER (Yedek) üye olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/31; Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Savaş EROĞLU (Asil), Kemal HASGÜL’ün (Yedek) üye olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 12. maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi, 16415 ada 148 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 13. maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi, 16638 ada 41 parsele ilişkin 21.11.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli plana itiraz ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 14. maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi, GülsuyuGülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 15. maddesinde yer alan; 2019 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 16. Maddesinde yer alan; 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında 24.04.2019 Çarşamba günü yapılacak Meclis toplantısında bilgilendirme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 17. Maddesinde yer alan; 2018 Yılı Faaliyet Raporunun 24.04.2019 tarihli  Çarşamba günü yapılacak Meclis toplantısında  görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/NİSAN Ayı Toplantılarına 24.04.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
22.04.2019

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Nisan Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 24.04.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ ve 36 üyenin katılımı ile toplandı. ( 1 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Kadem EKŞİ’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2019/32; GülsuyuGülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili Hukuk Komisyonu ve Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonunun 04/02 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/33; 2019 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 03 nolu Raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Celal BAYAR, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Rahmi ÇAKIR, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN ve Yakup YILDIZ’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2019/34; 2018 Yılı Faaliyet Raporu yapılan müzakereler ve açıklamalar neticesi; İsim okumak suretiyle (Açık Oylama) oylamaya sunularak, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Celal BAYAR, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Rahmi ÇAKIR, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN ve Yakup YILDIZ’ın ret oylarına karşılık, 24 Kabul oyu ile; 2018 Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne; oyçokluğu ile karar verildi.

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/NİSAN Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2019/MAYIS ayı toplantılarına 06.05.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.24.04.2019