heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Mayıs Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Mayıs Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 06.05.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 37 üyenin katılımı ile toplandı.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince, yapılan atamalar ile ilgili Meclise bilgi verildi.
 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili teklifinin Kesin Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro Değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Spor İşleri Müdürlüğünün Belediye çalışanları ile eş ve çocuklarının Belediyemize bağlı spor merkezlerinden ücretsiz yararlandırılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesinin muhtelif mahallelerinde belirlenen sokak isimlerinin iptali ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği itirazı ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na Gülensu ve Gülsuyu Güzelleştirme Derneği itirazı ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresinde Gülsuyu Mahalle Muhtarı imzalı itirazlar ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği itirazı ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na şahıs itirazları ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 11. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na Askı süresinde itirazlar ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 12. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’na itirazlar ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 13. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’na şahıs itirazları ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/MAYIS Ayı Toplantılarına 08.05.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
06.05.2019
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Mayıs Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 08.05.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 36 üyenin katılımı ile toplandı. ( 1 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Celal BAYAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2019/35; Kadro Değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 04/05 nolu Müşterek Raporu ve eki cetvellerin aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/36; Maltepe İlçesi 16415 ada 148 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 05 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/37; Toplu iş sözleşmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 06 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2019/38; Maltepe İlçesinin muhtelif mahallelerinde belirlenen sokak isimlerinin iptali ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07 nolu Raporu ve eki paftaların aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/MAYIS Ayı Toplantılarına 10.05.2019 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
08.05.2019
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Mayıs Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 10.05.2019 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 32 üyenin katılımı ile toplandı. ( 5 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Durmuş TÜRK, Erdoğan KOCAOĞLU, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR ve Zeynettin AYDIN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2019/39; Maltepe İlçesi 16638 ada 41 parsele ilişkin 21.11.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli plana itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 06 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/40; 2018 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 01 nolu Raporu ve eki cetvellerin aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Celal BAYAR, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Rahmi ÇAKIR, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN ve Yakup YILDIZ’ın ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/41; Belediye çalışanları ile eş ve çocuklarının Belediyemize bağlı spor merkezlerinden ücretsiz yararlanması ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 08 nolu Raporu doğrultusunda ve raporda belirtilen eksikliklerin tamamlanması için dosyanın  MÜDÜRLÜĞE İADESİNE; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/MAYIS Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • 2019/HAZİRAN ayı toplantılarına 10.06.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.10.05.2019