heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Kasım Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Kasım Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 04.11.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Erkan DİNCEL ve Durmuş TÜRK’ün izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 1. Maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Seçilmiş Başkan Yardımcılarına 2020 yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 2. Maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sözleşmeli personele 2019 yılında ödenecek ücret tespiti ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2020 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün hibe bağış ve satın alma yoluyla araç alımı ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu-Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına 2020 yılında akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu-Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına 2020 yılında akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu-Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16440 ada (eski:1832), 43 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/KASIM Ayı Toplantılarına 07.11.2019 Perşembe günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.04.11.2019               

 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
 
Kasım Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.11.2019 Perşembe günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı. ( 3 üye izinli sayıldı)
 
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Yıldız DOĞAN, Cem KAHRAMAN ve Yakup YILDIZ ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 
 • KARAR NO: 2019/92; Seçilmiş Başkan Yardımcılarına 2020 yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16 nolu Raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO: 2019/93; Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Hukuk KomisyonuUlaşım Koordinasyon Komisyonunun 17/34/03 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Kadem Ekşi, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 • KARAR NO: 2019/94; Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Hukuk KomisyonuUlaşım Koordinasyon Komisyonunun 18/35/04 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO: 2019/95; Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2020 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19 nolu Raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO: 2019/96; Sözleşmeli personele 2019 yılında ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20 nolu raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/KASIM Ayı Toplantılarına 08.11.2019 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.07.11.2019


 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Kasım Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 08.11.2019 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. (6 üye izinli sayıldı)
 
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Canan SEZGİN, Besim ÜNSALDI, Cem KAHRAMAN, Erdoğan KOCAOĞLU, Zeynettin AYDIN ve seda ALKAN’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.
 
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak  oybirliği ile kabul edildi.
 
 • KARAR NO:2019/97; Hibe bağış ve satın alma yoluyla araç alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu–Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 21/36/05 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Kadem Ekşi, Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/KASIM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2019/ARALIK ayı toplantılarına 02.12.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.08.11.2019