heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Eylül Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 02.09.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Akın ORHAN ve Yakup YILDIZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili yazılı önergenin görüşülmek üzere gündemin 15. Maddesine alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Gazeteci Ahmet TÜKEK’in isminin Maltepe’de uygun bir yere verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmek üzere gündemin 16. Maddesine alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/64; Belediye Meclis Üyesi Uluer KAYA’nın istifası nedeniyle boşalan Meclis Başkanlık Divanına Yedek Kâtip Üye olarak Yapılan Gizli Oylama Neticesi Belediye Meclis Üyesi Erkan DİNCEL seçilmiştir.
 • KARAR NO:2019/65; Belediye Meclis Üyesi Uluer KAYA’nın istifası nedeniyle boşalan Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna üye olarak Belediye Meclis Üyesi Özgür AKSOY oyçokluğu ile seçilmiştir.
 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisi ve akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Sivas İli İmranlı Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kastamonu İli Araç Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tunceli İli Pertek Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğünün Engelliler Yaz Kampı ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Özel Kalem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda TİCK2 simgeli alanlarda yapılanma şartının plana ve plan notlarına işlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Zümrütevler Mahallesi 15411 ada 19 parsel ve tescil dışı alana ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 11. Maddesinde yer alan; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Mataş Anonim Şirketi’nin sermayesinin yükseltilmesi ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 12. Maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün dolu kadro değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 13. Maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yol ve Kaldırım Bedeli Birim Ücretleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/66; 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’na İSKİ itirazı ile ilgili İmar Komisyonunun 20 nolu raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 15. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 16. Maddesinde yer alan; Gazeteci Ahmet TÜKEK’in isminin Maltepe İlçe sınırlarında uygun bir yere verilmesi ile ilgili önergenin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/EYLÜL Ayı Toplantılarına 04.09.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
02.09.2019
 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 04.09.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Yahya HAN, Besim ÜNSALDI, Cem KAHRAMAN, Kadem EKŞİ, Ziynettin AYDIN ve Seda ALKAN’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak  oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2019/67; Engelliler Yaz Kampı ile ilgili Hukuk Komisyonu-Plan ve Bütçe Komisyonu-  Engelliler Komisyonunun 18/07/01 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/68; Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisi ve akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu–Plan ve Bütçe Komisyonu-Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 19/08/01  nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/69; Müdürlükler arası ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/70; Dolu kadro değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/10 nolu Müşterek Raporu ve eki (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/71;Mataş Anonim Şirketi’nin sermayesinin yükseltilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonunun 11/21 nolu  Müşterek Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/72; Yol ve Kaldırım Bedeli Birim Ücretleri ile ilgili Tarife Komisyonunun 02 nolu Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/73; Gazeteci Ahmet TÜKEK isminin Maltepe İlçe sınırları içerisinde uygun bir yere verilmesi ile ilgili sözlü önergenin Hukuk Komisyonunun 22 nolu Raporu doğrultusunda gerekli araştırmanın yapılması ve altlıklarının hazırlanması için ilgili müdürlüklere gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/74; Özel Kalem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 23 nolu Raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/75; Tunceli İli Pertek Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24 nolu  Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/76; Sivas İli İmranlı Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun  25 nolu  Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/77; Kastamonu İli Araç Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26 nolu  Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/78; 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresinde İSKİ itirazı ile ilgili İmar Komisyonunun 21 nolu Raporu ve ekinde yer alan paftaların (EK-1,EK-2,EK-3,EK-4,EK-5) aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 •  
 • KARAR NO:2019/79; Zümrütevler Mahallesi 15411 ada 19 parsel ve tescil dışı alana ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili dosyanın yeniden incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2019/80; İDO Maltepe Deniz Otobüsü İskelesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 23 nolu Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/EYLÜL Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2019/EKİM ayı toplantılarına 07.10.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 04.09.2019