heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Ekim Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 07.10.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı.

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Kadem EKŞİ ve Zeynettin AYDIN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü ve yazılı önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. Maddesinde yer alan; Strateji Müdürlüğünün Belediyemize ait 2020–2024 yılları Stratejik Plan Çalışması ile ilgili 25.09.2019 tarihli 1102457 sayılı teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2020 Yılı Performans Programı uygulaması ve takibi ile ilgili 30.09.2019 tarihli 1107145 sayılı teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Maltepe Belediyesi 20202021-2022 Mali Yılları bütçesi ile ilgili 30.09.2019 tarihli 1107152 sayılı teklifinin Plan ve  Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Artvin İli Borçka Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili 28.08.2019 tarihli 1089277 sayılı teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kırklareli İli İğneada Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili 24.09.2019 tarihli 1103204 sayılı teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Sivas ili İmranlı Belediyesine araç hibe edilmesi ile ilgili 16.09.2019 tarihli 1098512 sayılı teklifinin Plan ve Bütçe KomisyonuHukuk Komisyonu-Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Bağlarbaşı Mahallesi Gülsuyu Sokak’ta bulunan “Gülyolu Parkı” olarak bilinen parka “Gazeteci Ahmet TÜKEK Parkı” isminin verilmesi ile ilgili 19.09.2019 tarihli 1100820 sayılı teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Özel Kalem Müdürlüğünün SODEM-SEN’e üyelik ile ilgili 23.09.2019 tarihli 1102309 sayılı teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/81; Dragos Sahil Şeridi Kısmi Yapılaşma Kararı ile ilgili İmar Komisyonunun 25 nolu Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/82; 14.09.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda TİCK2 simgeli alanlarda yapılanma şartının plana ve plan notlarına işlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 26 nolu Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/83; Zümrütevler Mahallesi 15411 ada 19 parsel ve tescil dışı alana ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun 24/28 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/EKİM Ayı Toplantılarına 09.10.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 07.10.2019

 

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 09.10.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı. ( 2 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Savaş EROĞLU ve Kadem EKŞİ’nin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak  oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2019/84; Artvin İli Borçka Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29 nolu raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/85; Kırklareli İli İğneada Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 30 nolu raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/86; Sivas ili İmranlı Belediyesine araç hibe edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 12/33/02 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/87; Bağlarbaşı Mahallesi Gülyolu Sokak’ta bulunan “Gülyolu Parkı” olarak bilinen parka “Gazeteci Ahmet TÜKEK Parkı” isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 31 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/88; SODEM-SEN’e üyelik ile ilgili Hukuk Komisyonunun 32 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/89; Belediyemize ait 2020–2024 yılları Stratejik Plan’nın Plan ve Bütçe Komisyonunun 13 nolu raporu doğrultusunda aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/90; 2020 Yılı Performans Programı Uygulaması ve Takibi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14 nolu raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY,Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2019/91; Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı Bütçesi; Gelir- Giderlerine uygun olarak 488.267.000,00-TL. (dörtyüzseksensekizmilyonikiyüzatmışyedibin) üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. bendi gereğince, Bütçenin Gelir ve Gider Cetvelleri bölüm bölüm isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ (Oylamaya Katılmadı.), Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Bütçe Kararnamesinin 12-14-16. maddeleri oybirliği ile 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17. maddeleri Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ (Oylamaya Katılmadı.), Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/EKİM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2019/KASIM ayı toplantılarına 04.11.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.09.10.2019