heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Aralık Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Aralık Ayı 1. Birleşim 1. Oturum
 
 
 • Belediye Meclisi 02.12.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)
 
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Yahya HAN, Kemal HASGÜL, Canan Sezgin, Kadem EKŞİ, Zeynettin AYDIN ve Celal BAYAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:2019/98; Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2020 yılı Çalışma Takviminin Belirlenmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/99; Belediye Meclisinin 2020 yılında yapacağı Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsis edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına araç tahsis edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu- Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; 2020 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili teklifin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Zabıta memurlarına 2020 yılında ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 11. Maddesinde yer alan; Memur Personelin Dolu Kadro Değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 12. Maddesinde yer alan; Kadro ihdası ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 13. Maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi 414 ada 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/ARALIK Ayı Toplantılarına 04.12.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.02.12.2019     
 
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Aralık Ayı 2. Birleşim 1. Oturum
 
 • Belediye Meclisi 04.12.2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 30 üyenin katılımı ile toplandı. ( 7 üye izinli sayıldı)
 
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Kemal HASGÜL, Erkan DİNCEL, Durmuş TÜRK, Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Serdar DENİZMEN ve Ufuk YILDIZ ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 
 • KARAR NO: 2019/100; Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Hukuk KomisyonuUlaşım Koordinasyon Komisyonunun 22/37/06 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO: 2019/101; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Hukuk KomisyonuUlaşım Koordinasyon Komisyonunun 23/38/07 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO: 2019/102; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Hukuk KomisyonuUlaşım Koordinasyon Komisyonunun 24/39/08 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2019/ARALIK Ayı Toplantılarına 06.12.2019 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.04.12.2019
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Aralık Ayı 3. Birleşim 1. Oturum
 
 
 • Belediye Meclisi 06.12.2019 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 28 üyenin katılımı ile toplandı. (9 üye izinli sayıldı)
 
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Yahya HAN, Kemal HASGÜL, Savaş EROĞLU, Canan DÖNER, Besim ÜNSALDI, Gönül DİNLER, Erdoğan KOCAOĞLU, Mehmet Can ERDÜNDAR ve Serdar DENİZMEN’in izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.
 
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak  oybirliği ile kabul edildi.
 
 • KARAR NO:2019/103; Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 40 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/104; Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 41 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/105; 2020 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili Tarife Komisyonunun 03 nolu raporu ve eki eki ücret tarifesinin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem Ekşi, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/106; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25 nolu raporu ve eki tablonun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem Ekşi, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/107; 2020 yılında Zabıta Memurlarına ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/108; Memur Personelin Dolu Kadro Değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 27/42 nolu müşterek raporu ve eki cetvelin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 
 • KARAR NO:2019/109; Kadro İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 28/43 nolu müşterek raporu ve eki cetvelin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem Ekşi, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2019/ARALIK Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
2020/OCAK ayı toplantılarına 06.01.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 06.12.2019