heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Kasım Ayı Kararları

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Kasım Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 05.11.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 36 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Mehmet ERİKCİ’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Yazılı ve sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 1. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsisi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 yılında Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Cevizli Mah. Tugay Deresinin kuzeyindeki park ve yol alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 6569-70 parsellere ilişkin gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Feyzullah Mah. Eski 251 Yeni: 15968 ada, 28 ve 30 parsellerin tescilinin 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Küçükyalı Deresi E5 Güneyi güzergâhına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16195 ada, park parselde ve Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesinde bulunan parka “Cumhuriyet Parkı” isminin verilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/KASIM Ayı Toplantılarına 07.11.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
05.11.2018

 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Kasım Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.11.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 4 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Esra KAYA ERDOĞAN, Alev DAĞLAYAN, Erkan DİNCEL ve Mehmet ERİKCİ’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2018/91; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19 nolu Raporunun aynen kabulüne, Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N. Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN ve Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/92; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 31 nolu Raporu ve eki Yönetmeliğin aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/93; Küçükyalı Deresi E5 Güneyi güzergâhına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 31 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne e; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/94; Maltepe İlçesi, Feyzullah Mah. Eski 251 Yeni: 15968 ada, 28 ve 30 parsellerin tescilinin 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 32 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/KASIM Ayı Toplantılarına 09.11.2018 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
07.11.2018

 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Kasım Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 09.11.2018 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı. (3 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Erkan DİNCEL, Hasan GÖKKAYA ve Mehmet ERİKCİ’nin  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
       Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2018/95; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 20/32/02 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 •  KARAR NO:2018/96; 2019 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 21/33/03 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/97; 2019 yılında Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 22/34/04 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N. Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN ve Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/98; Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi 16195 ada  park parselde bulunan parka “Cumhuriyet Parkı” isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 35 nolu Raporu ve eki bilgi paftasının aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/99; Cevizli Mahallesi  Tugay Deresinin kuzeyindeki park ve yol alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 34 nolu raporunun aynen kabulüne; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N. Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN ve Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/100; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Gülsuyu Mahallesi G22A09A4A pafta 16231 ada 34 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Maltepe Müftülüğü) tahsisi ile ilgili İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 33/36 nolu  Müşterek Raporu ve eki bilgi paftasının aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2018/KASIM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • 2018/ARALIK ayı toplantılarına 03.12.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 09.11.2018