heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Eylül Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 • Belediye Meclisi 03.09.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Esra Kaya ERDOĞAN, Alev DAĞLAYAN ve Enver KÜÇÜKVAR’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Yazılı ve sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 1. Maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bitkisel atık yağların toplanması taşınması hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2. Maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün atık pillerin yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün elektrikli ve elektronik atık eşyaların toplanmasıtaşınması hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün elektrikli ve elektronik atık eşyaların yönetilmesi hizmetlerinin yapılabilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 1613516136 ada muhtelif parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Aydınevler Mahallesi 148 pafta, 1333 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğünün Engelliler Yaz Kampı ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün İçkili Yer Krokisine eklenecek adresler ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/EYLÜL Ayı Toplantılarına 05.09.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
03.09.2018
 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 05.09.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 4 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Esra KAYA ERDOĞAN, Alev DAĞLAYAN, Yasemin BOYRAZ ve Mehmet ERİKCİ’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2018/76; Engelliler Yaz Kampı ile ilgili Engelliler Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 01/22/14 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/77; Bitkisel atık yağların toplanması taşınması hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 23 nolu raporu doğrultusunda“MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/78; Atık pillerin yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi  ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 24 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/79; Elektrikli ve elektronik atık eşyaların toplanmasıtaşınması hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 25 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/80; Elektrikli ve elektronik atık eşyaların yönetilmesi hizmetlerinin yapılabilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 26 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/EYLÜL Ayı Toplantılarına 07.09.2018 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
05.09.2018

  

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 • Belediye Meclisi 07.09.2018 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 28 üyenin katılımı ile toplandı. (9 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Esra Kaya ERDOĞAN, Hüseyin BİNGÖL, Alev DAĞLAYAN, Yasemin BOYRAZ, İlyas GÜLDİKEN, Adem GÖKTAŞ, Mehmet ERİKCİ, F. Tülay MİRZALOĞLU ve KARADENİZ’in  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2018/81; Maltepe İlçesi, Aydınevler Mahallesi 148 pafta, 1333 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonunun 27/27 nolu raporunun aynen kabulüne; Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, Ufuk YILDIZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N. Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN ve Mahmut YURDUSEVEN’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/82; Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 16135-16136 ada muhtelif parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 28 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2018/EYLÜL Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

       2018/EKİM ayı toplantılarına 01.10.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.07.09.2018