heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Ekim Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 1. Birleşim 1. Oturum
 
 • Belediye Meclisi 01.10.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ ın başkanlığında 30 üyenin katılımı ile toplandı. ( 7 üye izinli sayıldı.)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Esra Kaya ERDOĞAN Hüseyin BİNGÖL, Tülay DÜZTAŞ, Mehmet ERİKCİ, F. Tülay MİRZALOĞLU, Mehmet KARADENİZ ve SAİME ÖZCAN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanına verilen; Yazılı ve sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2019 Yılı Performans Programı uygulaması ve takibi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Maltepe Belediyesi 2019-2020-2021 Mali Yılları bütçesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2019 Yılında Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2019 Yılında Seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Spor İşleri Müdürlüğünün, Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi Muhtarlık Yanında yer alan Girnespor Tesisleri olarak bilinen tesise merhum “Ömer Cevdet ŞAHİNOĞLU Tesisleri” adının verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Dragos Sahil Şeridi Kısmı Yapılaşma Kararı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Fındıklı Mahallesi 22A03D2C pafta 15718 ada 23 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Gülsuyu Mahallesi G22A09A4A pafta 16231 ada 34 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Maltepe Müftülüğü) tahsisi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/EKİM Ayı Toplantılarına 03.10.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
01.10.2018
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 2. Birleşim 1. Oturum
 
 • Belediye Meclisi 03.10.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Tülay DÜZTAŞ, Ecvet EŞLEGÜL, İlyas GÜLDİKEN, Adem GÖKTAŞ, Mehmet ERİKCİ ve Mehmet KARADENİZ’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2018/83; 2019 Yılında Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15 nolu raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/84; 2019 Yılında Seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16 nolu raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/85; Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi Muhtarlık Yanında yer alan Girnespor Tesisleri olarak bilinen tesise merhum “Ömer Cevdet ŞAHİNOĞLU Spor Tesisleri” adının verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28 nolu Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/86; Fındıklı Mahallesi 22A03D2C pafta 15718 ada 23 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisiyle ilgili Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonunun 29/29 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/87; Dragos Sahil Şeridi Kısmi Yapılaşma Kararı ile ilgili teklifin İmar Komisyonunun 30 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2018/88; İçkili Yer Krokisine eklenecek adresler ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonunun 30 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ”ne; oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/EKİM Ayı Toplantılarına 05.10.2018 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
03.10.2018
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 3. Birleşim 1. Oturum
 
 • Belediye Meclisi 05.10.2018 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Hasan GÖKKAYA’nın başkanlığında Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇile birlikte 35 üyenin katılımı ile toplandı. ( 3 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Ziya HAYIRLIOĞLU, İlyas GÜLDİKEN ve Nejat TARHAN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2018/89; 2019 Yılı Performans Programı Uygulaması ve Takibi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 17 nolu raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Adem GÖKTAŞ, Mehmet ERİKCİ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/90; Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı Bütçesi; Gelir- Giderlerine uygun olarak 488.406.000,00-TL. (dörtyüzseksensekizmilyondörtyüzaltıbin) üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. bendi gereğince, Bütçenin Gelir ve Gider Cetvelleri bölüm bölüm isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, 2019 Yılı Gider Bütçesi, 2019 Yılı Gelir Bütçesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, 2019 yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2019 yılı Finansman Programı, Belediye Meclis Üyeleri; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Bütçe Kararnamesinin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.17. maddeleri Belediye Meclis Üyeleri; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve 2018/EKİM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • 2018/KASIM ayı toplantılarına 05.11.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 05.10.2018