heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Aralık Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Aralık Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 03.12.2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Alev DAĞLAYAN ve Mehmet TÜRKYILMAZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Yazılı ve sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/101; 2019 Yılı Meclis Çalışma Takviminin Belirlenmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/102; Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. Maddesinde yer alan; Zabıta Müdürlüğünün 2019 yılında zabıta memurlarına ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na araç tahsis edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. Maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesi ve akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili teklifinin Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Küçükyalı Mahallesi 15794 ada, 126129-130 parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Dış İlişkiler Müdürlüğünün Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı  (WALD) tarafından yapılacak olan “Sosyal Koruma Projesi”ne Belediyemizin katılımı konusunda Maltepe Belediyesi adına Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Fındıklı Mahallesi 22A03D2C pafta 15718 ada 26 parsel sayılı taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuİmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 11. Maddesinde yer alan; Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün GülsuyuGülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili teklifinin Hukuk KomisyonuToplu Konut ve Gecekondu Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 12. Maddesinde yer alan; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün İçkili Yer Krokisine eklenecek adresler ile ilgili teklifinin Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 13. Maddesinde yer alan; Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan Öziş, Kaleyurt, Palmiye ve Entel Sitelerinin içinde bulunduğu bölgenin imar planlarının değerlendirilmesi ile ilgili teklifinin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/ARALIK Ayı Toplantılarına 05.12.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
03.12.2018

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Aralık Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 05.12.2018 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ziya HAYIRLIOĞLU’nun başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 4 üye izinli sayıldı)
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Erkan DİNCEL, Hasan GÖKKAYA, Mehmet ERİKCİ ve Mehmet KARADENİZ’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO: 2018/103; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Hukuk Komisyonu ve Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 23/37/05 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/104; Müdürlükler arası ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25 nolu raporu ve ekinde yer alan listenin aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in red oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/105; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı  (WALD) tarafından yapılacak olan “Sosyal Koruma Projesi”ne Belediyemizin katılımı konusunda Maltepe Belediyesi adına Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 39 nolu raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in red oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/106; Fındıklı Mahallesi 22A03D2C pafta 15718 ada 26 parsel sayılı taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun 35/40 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/107; Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan Öziş, Kaleyurt, Palmiye ve Entel Sitelerinin içinde bulunduğu bölgenin imar planlarının değerlendirilmesi ile ilgili önergenin İmar Komisyonunun 36 nolu Raporu doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesine; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO: 2018/108; Küçükyalı Mahallesi 15794 ada, 126129-130 parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 37 nolu Raporunun aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri, Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, Nejat TARHAN, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ,  Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in red oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2018/ARALIK Ayı Toplantılarına 07.12.2018 Cuma günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
05.12.2018

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI???
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Aralık Ayı 3. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.12.2018 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 27 üyenin katılımı ile toplandı.
 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Deniz ERZİNCAN, Alev DAĞLAYAN, Ziya HAYIRLIOĞLU, Mehmet TÜRKYILMAZ, Erdoğan CAMEKAN, Erkan DİNCEL, Hasan GÖKKAYA, Yasemin BOYRAZ, Mehmet ERİKCİ ve Nejat TARHAN’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.
 • KARAR NO:2018/109; İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesi ve akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 24/38/06 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/110; 2019 yılında zabıta memurlarına ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26 nolu raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/111; 2019 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili Tarife Komisyonunun 05 nolu raporunun ve eki ücret tarifesinin aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in red oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/112; İçkili Yer Krokisine eklenecek adresler ile ilgili Hukuk Komisyonunun 42 nolu raporunun ve eki krokinin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR, Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in red oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.
 • KARAR NO:2018/113; Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 65-69-70 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 41 nolu Raporu ve İmar Komisyonunun 38 nolu  Raporu ve eki bilgi paftasının aynen kabulüne; Belediye Meclis Üyeleri Adem GÖKTAŞ, Enver KÜÇÜKVAR,Hülya TÜRÜNG, Serkan BEHADIR, F. Tülay MİRZALOĞLU, Ufuk YILDIZ, Mehmet KARADENİZ, Saime ÖZCAN, Yasin TAŞ, N.Elif KÖKMEN, Mehmet Can ASLAN, Mahmut YURDUSEVEN’in red oylarına karşılık,  Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2018/ARALIK ayı toplantılarının 07.12.2018 tarihinde yaptığı 3. Birleşiminde oyçokluğu ile karar verildi.
 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2018/ARALIK Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 2019/OCAK ayı toplantılarına 07.01.2019 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.
07.12.2018