heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Temmuz Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL


M E C L İ S  G Ü N D E M İ
TOPLANTI DÖNEMİ     : 4
TOPLANTI TARİHİ        : 04/07/2022
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 7
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                             :

 

1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Sokak aksının değiştirilmesi, uzatılması ve kısaltılması ile ilgili 16.06.2022 tarihli 1625367 sayılı teklifinin görüşülmesi.

2. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe ile Ataşehir İlçelerinin ortak sınırında bulunan ve  “Ferhatpaşa Yolu” olarak bilinen yolun “Ferhatpaşa Yolu Caddesi”  olarak değiştirilmesi ile ilgili 22.06.2022 tarihli 1629508 sayılı teklifinin görüşülmesi.

3. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 3010 ada 2 parsel ve 3049 ada 5 parsel üzerindeki taşınmazların arsa tahsis ve satışı ile ilgili 03.06.2022 tarihli 1618545 sayılı teklifinin görüşülmesi.

4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Gülsuyu Mahallesi G22A09A4A pafta 16231 ada 34 parsel sayılı yerde bulunan ve daha önce ön tahsisi yapılan taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Maltepe Müftülüğü) tahsisi ile ilgili 23.06.2022 tarihli 1630767 sayılı teklifinin görüşülmesi.

5. Zabıta Müdürlüğünün 2022 yılı ek bütçe teklifi nedeniyle zabıta memurlarına ödenecek olan fazla mesai ücretinin güncellenmesi ile ilgili 23.06.2022 tarihli 1630924 sayılı teklifinin görüşülmesi.

6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17026 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 124,5 m2’lik hissesinin Ahmet Hilmi BİNİCİ varislerine devri ile ilgili 27.06.2022 tarihli 1632885 sayılı teklifinin görüşülmesi.       

                                                                            
RAPORLAR                                :7. Maltepe İlçesi Cevizli Mah. 16588 (277)  ada 19 ve 20 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 04 nolu raporunun görüşülmesi.


8. Maltepe İlçesi 15194 ada 7 ve 26 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 05 nolu raporunun görüşülmesi.


9. Küçükyalı Mahallesi 15740 ada 2 parsel, 15139 ada 6 parsel ve Esenkent Mahallesi 2118 ada 16-17-18-19-20-21-22-23 parseller ile Esenkent Mahallesi 2158 ada 150 parselin kuzeydoğusundaki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06 nolu raporunun görüşülmesi.


Sonraki Toplantı 05 TEMMUZ 2022 Salı günü saat 10.00’da yapılacaktır.