heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Ocak Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL
M E C L İ S  G Ü N D E M İTOPLANTI DÖNEMİ      : 4
TOPLANTI TARİHİ        : 03/01/2022
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 1
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                            :

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi gereğince, 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili Meclise bilgi verilmesi.

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyona üye seçilmesi ile ilgili 13.12.2021 tarihli 1517385 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 6183 Sayılı Kanun’un 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye Seçilmesi ile ilgili 13.12.2021 tarihli 1517407 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a yetki verilmesi ile ilgili 22.12.2021 tarihli 1518951 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2021 yılında çalıştırılan 2022 yılında çalıştırılmaya devam edecek olan ve 2022 yılında ilk defa istihdam edilecek olan personel ve sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili 23.12.2021 tarihli 1523834 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Gülsuyu Mahallesi 3408 ve 3348 adaların plan değişikliği ile ilgili 23.12.2021 tarihli 1521772 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
 
 
 
Sonraki Toplantı 07 ŞUBAT 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.