heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Kasım Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL
M E C L İ S  G Ü N D E M İ


 

TOPLANTI DÖNEMİ              : 4
TOPLANTI TARİHİ        : 07/11/2022
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 10
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR  :

TEKLİFLER                             :

 

1 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2023 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili 25.10.2022 tarihli 1697298 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Seçilmiş Başkan Yardımcılarına 2023 yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili 26.10.2022 tarihli 1698600 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

3 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili 26.10.2022 tarihli 1698693 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

4 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili 26.10.2022 tarihli 1698630 sayılı teklifinin görüşülmesi.

       

5 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Bitlis İli Gölbaşı Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili 12.10.2022 tarihli 1690451 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

6 - Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe E-5 Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği ile ilgili 25.10.2022 tarihli 1697265 sayılı teklifinin görüşülmesi.    
                                                                                                                                             
7 - Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili 25.10.2022 tarihli 1697224 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
8 - Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili 25.10.2022 tarihli 1697330 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
9 - Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, sokak hayvanları bakımevi yapılmasına ilişkin ortak işbirliği protokolünün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi  ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1698960 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
10 - Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 25.10.2022 tarihli 1697285 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

11 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1699631 sayılı teklifin görüşülmesi.

     

12 - Hastane Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1700095 sayılı teklifin görüşülmesi.  

 

13 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 28.10.2022 tarihli 1699714 sayılı teklifin görüşülmesi.    

 

14 - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1699571 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

15 - Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1699659 sayılı teklifin görüşülmesi.
 
16 - Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1697726 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

17 - Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1699769 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

18 - Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 28.10.2022 tarihli 1699649 sayılı teklifin görüşülmesi.
 
19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 01.11.2022 tarihli 1701440 sayılı teklifin görüşülmesi.
 
20 - Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli V-63 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

21 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1700102 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

22 - Basın ve Yayın Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 01.11.2022  tarihli 1701740 sayılı teklifin görüşülmesi.
    
23 - Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 01.11.2022 tarihli 1701185 sayılı teklifin görüşülmesi.
 
24 - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 01.11.2022 tarihli 1701714 sayılı teklifin görüşülmesi.
 
25 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 28.10.2022 tarihli 1699620 sayılı teklifin görüşülmesi.                                          
26 - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 01.11.2022 tarihli 1700241 sayılı teklifin görüşülmesi.
 
27 - Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili 31.10.2022 tarihli 1699880 sayılı teklifin görüşülmesi.

RAPORLAR                                :

 

28 - 1/1000 ölçekli Maltepe ilçesi Riskli Yapılara Ait Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 11 nolu raporunun görüşülmesi.
         
29 - Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi 15691 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 12 nolu raporunun görüşülmesi.


Sonraki Toplantı 09 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.