heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Temmuz Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İTOPLANTI DÖNEMİ     : 3                                
TOPLANTI TARİHİ       : 05/07/2021                 
TOPLANTI SAATİ        : 10.00                             
TOPLANTI SAYISI       : 7                                        
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1                                    
OTURUM SAYISI         : 1  


 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                            :

 

  1. Belediyemiz Şirketi MATAŞ A.Ş.’nin Genel Kurulu’nda Belediyemiz adına temsilci görevlendirilmesi, ayrıca yönetim kurulu ve müdür atamaları için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 21.06.2021 tarihli 1415037 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz Şirketi MATAŞ A.Ş.’ın sermaye artırımı ile ilgili 1418263 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili 16.06.2021 tarihli 1412876 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro İhdası ile ilgili 23.06.2021 tarihli 1416698 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 15762 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili 23.06.2021 tarihli 1415355 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  2. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.11.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili 23.06.2021 tarihli 1416614 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Çınar Mahallesi E:2775 – Y:15826 ada, 167 parselin tamamı ve 166 parselin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi ile ilgili 23.06.2021 tarihli 1416727 sayılı teklifinin görüşülmesi.                                                                                                                                                                                                                                   
  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli Sahil Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı Teklif Plan paftaları ile ilgili 28.06.2021 tarihli 1418123 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  2. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 10 pafta, Yeni: 15880 ada  (eski 136 ada), 4 parsel ile ilgili 28.06.2021 tarihli 1418154 sayılı teklifinin görüşülmesi.


Bir Sonraki Toplantı 07/07/2021 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.