heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Ocak Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İTOPLANTI DÖNEMİ      : 3
TOPLANTI TARİHİ        : 04/01/2021
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 1

TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                            :

 

  1. Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyona üye seçilmesi ile ilgili 10.12.2020 tarihli 1328938 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

  1.   6183 Sayılı Kanun’un 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye Seçilmesi ile ilgili 10.12.2020 tarihli 1328934 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2020 yılında çalıştırılan 2021 yılında çalıştırılmaya devam edecek olan ve 2021 yılında ilk defa istihdam edilecek olan personel ve sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili 22.12.2020 tarihli 1334169 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

  1.   Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 22.12.2020 tarihli 1334725 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Girne Mahallesi 16728 ada 22 parselin bitişiğindeki yol tescilli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 23.12.2020 tarihli 1335156 sayılı teklifin görüşülmesi.

 

     Bir sonraki toplantı 06/01/2021 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.