heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Nisan Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ
 


TOPLANTI DÖNEMİ      : 3
TOPLANTI TARİHİ        : 05/04/2021
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 4
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1

OTURUM SAYISI          : 1


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                  :

 

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Başkanlık Divanı’na Kâtip Seçimi ile ilgili 12.03.2021 tarihli 1371900 sayılı teklifinin görüşülmesi.  

 

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi ile ilgili 12.03.2021 tarihli 1371924 sayılı teklifinin görüşülmesi.  

 

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediye Encümenine Üye Seçimi ile ilgili 12.03.2021 tarihli 1371939 sayılı teklifinin görüşülmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili 12.03.2021 tarihli 1371937 sayılı teklifinin görüşülmesi.  

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 11.03.2021 tarihli 1371156 sayılı teklifinin görüşülmesi.

                       

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün, 2021 yılında uygulanacak olan kazı ruhsat ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 11.03.2021 tarihli 1371162 sayılı teklifinin görüşülmesi.

                          

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Evsel Kaynaklı İlaç Atıklarının Toplanması ve Bertarafına İlişkin İşbirliği Protokolünü imzalamak için Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili 18.03.2021 tarihli 1373181 sayılı teklifinin görüşülmesi.  

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyeye ait Fındıklı Mahallesi, 15723 ada 35 parsel sayılı 650,52 m2 alanlı taşınmazın Çocuk Etkinlik Merkezi kapsamında kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsis işlemleri ile ilgili 24.03.2021 tarihli 1377666 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyeye ait Fındıklı Mahallesi, 15718 ada 23 parsel sayılı taşınmazda bulunan 300 m2 alanlı kreş binasının Çocuk Etkinlik Merkezi kapsamında kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsis işlemleri ile ilgili 24.03.2021 tarihli 1377685 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyeye ait Gülsuyu Mahallesi, 3349 ada 1 parselin güneyinde kalan tescil harici alandaki 153 m2’lik kreş binasının Çocuk Etkinlik Merkezi kapsamında kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsis işlemleri ile ilgili 24.03.2021 tarihli 1377798 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ


TOPLANTI DÖNEMİ      : 3
TOPLANTI TARİHİ        : 05/04/2021
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 4
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1   

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Altayçeşme Mahallesi (E:1896) Y:16678 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.03.2021 tarihli 1379226 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 2. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Yenikariye Mahallesi 15194 ada 7 ve 26 parseller ile ilgili 26.03.2021 tarihli 1377894 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 2087 ada 132 parsel (3432 ada 132 parsel) ve 2501 ada 91 parsele ilişkin Mahkeme Kararı gereği 14.09.2018 t.t’li Gülsuyu Gülensu Uygulama İmar Planı plan notlarında yapılan düzenleme ile ilgili 26.03.2021 tarihli 1376132 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 257 ada 65-69-70 parseller ile tescil dışı alana ilişkin 25.09.2020 t.t’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili 26.03.2021 tarihli 1376217 sayılı teklifinin görüşülmesi.

RAPORLAR                     :

 

 1.  Gülsuyu Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu iptali/Plan Notu düzenlemesi ile ilgili İmar Komisyonunun 03 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. 3432 ada 19, 21 parsellere ilişkin 14.09.2018 t.t.li Gülsuyu Gülensu Uygulama İmar Planı ve plan notlarında yapılan düzenleme ile ilgili İmar Komisyonunun 04 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1.  Maltepe E-5 Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 05 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1.  Meri 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi, Maltepe E-5 Kuzeyi, Esenkent Mahallesi, Başıbüyük Mahallesi, Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri U.İ.P. larına Riskli Yapılara İlişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1.  Esenkent Mahallesi Plan Notu Değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 07 nolu raporunun görüşülmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2.   2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 1. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 
Bir Sonraki Toplantı 07/04/2021 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.