heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Mayıs Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ
 


TOPLANTI DÖNEMİ      : 3
TOPLANTI TARİHİ        : 17/05/2021
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 5
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1   

 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                             :

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili 21/04/2021 tarihli 1391886 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili 21/04/2021 tarihli 1391907 sayılı teklifinin görüşülmesi.

     

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili 21/04/2021 tarihli 1391893 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.11.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi ve Büyükbakkalköy kat sınırlamasına ilişkin uygulama imar planı revizyonuna askı sürecinde itiraz ile ilgili 21.04.2021 tarihli 1391657 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  2. Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.11.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy kat sınırlamasına ilişkin uygulama imar planı revizyonuna askı sürecinde itiraz ile ilgili 21.04.2021 tarihli 1391653 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün Çınar Mahallesi 15878 ada 42 parselin konut alanından çıkarılarak çocuk bahçesi alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.04.2021 tarihli 1393044 sayılı teklifinin görüşülmesi.                                       
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün Meri 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi,  Maltepe E-5 Kuzeyi, Esenkent Mahallesi, Başıbüyük Mahallesi, Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri U.İ.P. larına Riskli Yapılara İlişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği ile ilgili 26.04.2021 tarihli 1392984 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  5. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 26.04.2021 tarihli 1392498 sayılı teklifinin görüşülmesi.

       

    RAPORLAR                  :

 

  1. Maltepe İlçesi, 2087 ada 132 parsel (3432 ada 132 parsel) ve 2501 ada 91 parsele ilişkin Mahkeme Kararı gereği 14.09.2018 t.t’li Gülsuyu Gülensu Uygulama İmar Planı plan notlarında yapılan düzenleme ile ilgili İmar Komisyonunun 08 nolu raporunun görüşülmesi.

 

  1. Maltepe İlçesi Yenikariye Mahallesi 15194 ada 7 ve 26 parseller ile ilgili İmar  Komisyonunun 09 nolu raporunun görüşülmesi.

 

Bir Sonraki Toplantı 20/05/2021 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.