heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Haziran Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ     : 3                                
TOPLANTI TARİHİ        : 07/06/2021                 
TOPLANTI SAATİ         : 10.00                             
TOPLANTI SAYISI        : 6                                        
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1                                    
OTURUM SAYISI         : 1    GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
TEKLİFLER                            :

 
  1. Dış İlişkiler Müdürlüğünün Özbekistan Cumhuriyeti Kaşkadarya Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili 1404793 tarihli 31.05.2021 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Dış İlişkiler Müdürlüğünün Maltepe Belediyesinin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) üyeliğinden ayrılması ile ilgili 1404786 tarihli 21.05.2021 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 16588 ada 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili 31.05.2021 tarihli 1392094 sayılı teklifinin görüşülmesi.

    RAPORLAR                  :

 

  1. Çınar Mahallesi 15878 ada 42 parselin konut alanından çıkarılarak çocuk bahçesi alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 10 nolu raporunun görüşülmesi.

 

  1. 24.11.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy kat sınırlamasına ilişkin uygulama imar planı revizyonuna askı sürecinde itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 11 nolu raporunun görüşülmesi.

 

  1. 24.11.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi ve Büyükbakkalköy kat sınırlamasına ilişkin uygulama imar planı revizyonuna askı sürecinde itiraz ile ilgili İmar  Komisyonunun 12 nolu raporunun görüşülmesi.
 
 
Bir Sonraki Toplantı 05/07/2021 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.