heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Eylül Ayı Gündemi

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

 

TOPLANTI DÖNEMİ                : 3                                

TOPLANTI TARİHİ                    : 06/09/2021                

TOPLANTI SAATİ                     : 10.00                            

TOPLANTI SAYISI                    : 8                                       

TOPLANTI BİRLEŞİMİ             : 1                                    

OTURUM SAYISI                      : 1   

 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

TEKLİFLER                             :

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Belediyemize yapılacak olan asfalt yardımının kabulü için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 17.08.2021 tarihli 1443978 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili 26.08.2021 tarih, 1450040 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili 25.08.2021 tarih, 1449361 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sözleşmeli personel ücret tespiti ile ilgili 26.08.2021 tarih, 1450188 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 414 ada, 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
  Uygulama İmar Planı Değişikliği
  ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.09.2018-18.12.2019 t.t.’li Başıbüyük Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği (Spor alanının park alanına alınması ve plan notu düzenlemesi) ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

    RAPORLAR                  :

 1. Belediyemiz Şirketi MATAŞ A.Ş.’ın sermaye artırımı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 21 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Meri 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi,  Maltepe E-5 Kuzeyi, Esenkent Mahallesi, Başıbüyük Mahallesi, Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri U.İ.P. larına Riskli Yapılara İlişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 13 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. 24.11.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonunun 14 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Maltepe İlçesi, 15762 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15 nolu raporunun görüşülmesi.

Bir Sonraki Toplantı 08/09/2021 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.