heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Aralık Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
 
MECLİS GÜNDEMİ
TOPLANTI DÖNEMİ                      : 3                                
TOPLANTI TARİHİ                      :  06/12/2021                
TOPLANTI SAATİ                         :  10.00                            
TOPLANTI SAYISI                        :  11                                       
TOPLANTI BİRLEŞİMİ               :  1                                    
OTURUM SAYISI                          :  1   

 
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :
TEKLİFLER                             :
 
 
  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2022 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi ile ilgili 08.11.2021 tarihli 1493438 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2022 yılında yapılacak olan Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile ilgili 08.11.2021 tarihli 1493452 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
  1. İstifa nedeniyle boşalan Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi.
 
  1. İstifa nedeniyle boşalan Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna Üye Seçimi.
  
  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2022 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili 15.11.2021 tarihli 1491685 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
  1. Zabıta Müdürlüğünün, 2022 yılında zabıta memurlarına ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili 08.11.2021 tarihli 1493632 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili 29.01.2021 tarihli 1507994 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
  1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemize ait 2020-2024 yılları Stratejik Planı’nın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 30.11.2021 tarihli 1508334 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
 
 
 
Sonraki Toplantı 08 ARALIK 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.