heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Kasım Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

 

TOPLANTI DÖNEMİ      : 2
TOPLANTI TARİHİ        : 02/11/2020
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 7

TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
TEKLİFLER                            :

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 Yılında Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili 15.10.2020 tarihli 1300717 sayılı teklifinin görüşülmesi.   
 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2021 Yılında Seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili 19.10.2020 tarihli 1305887 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 3. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, atık ilaçların toplanması-taşınması-bertarafı hizmetlerinin sağlayabilmesi ve yönetilmesi amacıyla hazırlanan işbirliği protokolünü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili 23.10.2020 1305292 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 4. Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 22.10.2020 tarihli 1304879 sayılı teklifin görüşülmesi.
 5. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305522 sayılı teklifin görüşülmesi.
 6. Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 22.10.2020 tarihli 1304889 sayılı teklifin görüşülmesi.
 7. Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 22.10.2020 tarihli 1305342 sayılı teklifin görüşülmesi.        
 8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili 22.10.2020 tarihli 1304072 sayılı teklifinin görüşülmesi.                
 9. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 2021 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305403 sayılı teklifinin görüşülmesi.                                   
 10. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 2021 yılında Adalar Belediye Başkanlığı araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305408 sayılı teklifinin görüşülmesi.           
 11. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305396 sayılı teklifin görüşülmesi.
 12. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine servis aracı tahsis edilmesi ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305382 sayılı teklifin görüşülmesi.
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe İlçesi 15954 ada, 394 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305341 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 14. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Güneyi Küçükyalı Deresi Güzergahına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305347 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 15. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Gülsuyu Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Notu ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1305597 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 16. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Güneyi Enerji Nakil Hattı ve Büyükyalı Deresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili 26.10.2020 tarihli 1306511 sayılı teklifinin görüşülmesi.  
 17. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Güneyi Esenyurt ve Tugay Deresi Güzergahına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Revizyonu ile ilgili 23.10.2020 tarihli 1306437 sayılı teklifinin görüşülmesi.

RAPORLAR     :

 1. Maltepe İlçesi 414 ada, 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun raporunun görüşülmesi.

 

Bir sonraki toplantı 04/11/2020 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.