heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Ekim Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ
 

TOPLANTI DÖNEMİ      : 2
TOPLANTI TARİHİ        : 05/10/2020
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 6
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                            :

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Yılı Performans Programı uygulaması ve takibi ile ilgili 25.09.2020 tarihli 1288806 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Maltepe Belediye Başkanlığının 2021-2022-2023 Mali Yılları Bütçesi ile ilgili 25.09.2020 tarihli 1288823 sayılı teklifinin görüşülmesi.

    

  1. Özel Kalem Müdürlüğünün; Belediyemiz Şirketi MATEĞ A.Ş.’nin Genel Kurulu’nda aday olunması ve temsil edilmesi, ayrıca temsilci ataması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 30.09.2020 tarihli 1291242 sayılı teklifinin görüşülmesi.

   

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Kuzeyi ve Güneyi Uygulama İmar planlarında 21.11.2018 t.t’li plan notu değişikliğinin iptal edilmesi ile ilgili 21.09.2020 tarihli 1277875 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Altayçeşme Mah. (E:1896) Y:16678 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili 21.09.2020 tarihli 1285038 sayılı teklifinin görüşülmesi.

                   

  1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması ile ilgili 25.09.2020 tarihli 1288810 sayılı teklifinin görüşülmesi.

                       

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro ihdası ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

  Bir sonraki toplantı 07/10/2020 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.