heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Aralık Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

 

TOPLANTI DÖNEMİ      : 2
TOPLANTI TARİHİ        : 07/12/2020
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 8
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1
   

                                             

 • Yoklama yapılacak
 • Çoğunluğumuz vardır. Maltepe Belediye Meclisinin 2020/ARALIK ayı toplantılarının 07/12/2020 tarihli 1. Birleşiminin 1. oturumunu açıyorum.
 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunup oylanacak.
 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                            :

 

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2021 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi. 

 

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2021 yılında yapılacak olan Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

  

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Zabıta Müdürlüğünün, zabıta memurlarına 2021 yılında ödenecek olan fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Dış İlişkiler Müdürlüğünün, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Gostivar Belediyesinin  kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

                                

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükyalı Mahallesi 15882 ada 16 parselde yer alan dükkânların kiraya verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maltepe İlçe sınırlı dâhilinde Belediye’nin özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan meydan, park, yol, yeşil alan vb. yerlere Bankamatik Cihazı (ATM) Platformlarının kurulması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması-taşınması-bertarafı hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesi amacıyla hazırlanan işbirliği protokolünü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

 1.  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün İnsan Hakları Kentleri Projesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

 

 

TOPLANTI DÖNEMİ      : 2
TOPLANTI TARİHİ        : 07/12/2020
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 8
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1
   

 

RAPORLAR                  :

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Kuzeyi ve Güneyi Uygulama İmar Planlarında 21.11.2018’ t.t’li plan notu değişikliğinin iptal edilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 14 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Güneyi Enerji Nakil Hattı ve Büyükyalı Deresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonunun 15 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Güneyi Küçükyalı Deresi Güzergâhına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonunun 16 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe E-5 Güneyi Esenyurt ve Tugay Deresi Güzergâhına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonunun 17 nolu raporunun görüşülmesi.
 
 
Bir sonraki toplantı 09/12/2020 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.