heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Ocak Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
M E C L İ S  G Ü N D E M İ


 

TOPLANTI DÖNEMİ     : 6
TOPLANTI TARİHİ        : 07/01/2019
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 1
TOPLANTI BİRLEŞİMİ  : 1
OTURUM SAYISI           : 1


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR  :

TEKLİFLER                             :

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyona üye seçilmesi ile ilgili 12.12.2018 tarihli 944560 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  2.   Yazı İşleri Müdürlüğünün 6183 Sayılı Kanunu’nun 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna 31.03.2019 Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere Üye Seçimi ile ilgili 12.12.2018 tarihli 944512 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılında sözleşmeli personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili 20.12.2018 tarihli 949530 sayılı teklifinin görüşülmesi.         
  2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro Değişikliği ile ilgili 20.12.2018 tarihli 949572 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 15194 ada 7 ve 26 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.11.2018 tarihli 935362 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 15479 ada 30 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 17.12.2018 tarihli 947496 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Zümrüteveler Mahallesi 1690 ada 11,12,13,14 parsellerde bulunan Öz-iş, Kaleyurt, Palmiye ve Entel Sitelerinin içinde bulunduğu bölgenin imar planlarının değerlendirilmesi ile ilgili 26.12.2018 tarihli 953188 sayılı teklifinin görüşülmesi.     
  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 16447 ada 22,30 ve 33 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 31.12.2018 tarihli 947855 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 

 

     Bir sonraki toplantı 09/01/2019 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.