heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2019 Nisan Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ
 

TOPLANTI DÖNEMİ       : 1
TOPLANTI TARİHİ:        : 22/04/2019
TOPLANTI SAATİ          : 10.00
TOPLANTI SAYISI         : 4
TOPLANTI BİRLEŞİMİ  : 1
OTURUM SAYISI           : 1 
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER                            :

 

 1. Yoklama ve Açılış.       
 2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu.     
 3. Meclis Başkanlık Divanı’na Kâtip Seçimi.
 4. Meclis 1. Başkan Vekili Seçimi.
 5. Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi.
 6. Belediye Encümenine Üye Seçimi.
 7.  İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi.
 8. İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
 9. Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye Seçimi.
 10. Marmara Belediyeler Birliği’ne Üye Seçimi.
 11. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Üye Seçimi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün 16415 ada 148 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili 26.03.2019 tarihli 999861 sayılı teklifinin görüşülmesi.            
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün 16638 ada 41 parsele ilişkin 21.11.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli plana itiraz ile ilgili 26.03.2019 tarihli 1005128 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 14. Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili 01.04.2019 tarihli 1009834 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 15. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili 16.04.2019 tarihli 1017544 sayılı teklifinin görüşülmesi.            

RAPORLAR     :

 1. 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında bilgi verilmesi.
 2. 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 
 
Sonraki  toplantı 24/04/2019 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.