heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Ocak Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ          :  5             

TOPLANTI TARİHİ                      :  08/01/2018                
TOPLANTI SAATİ                       :  10.00                            
TOPLANTI SAYISI                      :  1
                                       
TOPLANTI BİRLEŞİMİ               :  1
OTURUM SAYISI                        :  1
                                                                                                                                    

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

TEKLİFLER                  :

 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyona üye seçilmesi ile ilgili 19.12.2017 tarihli 742077 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 6183 Sayılı Kanunu’nun 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye Seçimi ile ilgili 19.12.2017 tarihli 742081 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2018 yılında sözleşmeli personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili 26.12.2017 tarihli 747323 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kadro Değişikliği ile ilgili 26.12.2017 tarihli 747308 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Maltepe Belediyesi ile  TÜMBEL- SEN arasında yapılan Kamu Görevlileri Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili 28.12.2017 tarihli 748702 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 6. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Adalar Belediye Başkanlığına 3 adet aracın hibe olarak verilmesi ile ilgili 26.12.2017 tarihli 747204 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 (423) ada 4 ve 5 parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz ile ilgili 11.12.2017 tarihli 730246 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 742723 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 741813 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 737495 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 (423) ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda  itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 742215 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 (423) ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 744456 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 (423) ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 744360 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 14. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 16153 (423) ada muhtelif parsellere ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili 26.12.2017 tarihli 742324 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 15. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Bağlarbaşı Mah. 15007 ada 42 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.12.2017 tarihli 743539 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 16. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, 1697 ada 4 parsel ve 1557 ada 9-13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 28.12.2017 tarihli 748483 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 17. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çevre ve Temizlik Vergisi ile ilgili 25.12.2017 tarihli 750484 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 18. Mali Hizmetler Müdürlüğünün İnşaat İşgaliye Ücreti ile ilgili 02.01.2018 tarihli 750611 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 19. Kreş, Çocuk Gelişim ve Eğitim Müdürlüğünün 2018 Yılında Uygulanacak Ücretler ile ilgili 02.01.2018 tarihli 750829 sayılı teklifinin görüşülmesi.

Bir sonraki toplantı 10/01/2018 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.