heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Nisan Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ      : 5
TOPLANTI TARİHİ        : 02/04/2018
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 4
TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
TEKLİFLER                            :

 

  1.  Belediye Encümenine Üye Seçimi.
  2.  İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi.

3-   İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

  1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleriyle ilgili 23.03.2018 tarihli 795007 sayılı teklifinin görüşülmesi.     
  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Girne Mahallesi 16695 ada 43 parsel sayılı yerde bulunan Evliya Çelebi İlköğretim Okulu’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili 14.03.2018 tarihli 795138 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 15794 ada, 126-129-130 parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 23.03.2018 tarihli 800829 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 16730 ada, 17-18-24-25-30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili 23.03.2018 tarihli 800822 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29 pafta, 16638 da, 41 parsele ilişkin uygulama imar plan değişikliği ile ilgili 23.03.2018 tarihli 800799 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili 19.03.2018 tarihli 802752 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili 19.03.2018 tarihli 802768 sayılı teklifinin görüşülmesi.

RAPORLAR           :

11-  2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12-  2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Bir sonraki toplantı 04/04/2018 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.