heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2018 Eylül Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ    : 5
TOPLANTI TARİHİ       : 03/09/2018
TOPLANTI SAATİ         : 10.00
TOPLANTI SAYISI        : 9

TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1
OTURUM SAYISI          : 1


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

TEKLİFLER                  :

 

  1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bitkisel atık yağların toplanması taşınması hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili 10.08.2018 tarihli 882046 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün atık pillerin yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi  ile ilgili 10.08.2018 tarihli 882047 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  3. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün elektrikli ve elektronik atık eşyaların toplanması-taşınması hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi  ile ilgili 10.08.2018 tarihli 882040 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün elektrikli ve elektronik atık eşyaların yönetilmesi hizmetlerinin yapılabilmesi için protokol imzalama yetkisinin Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a verilmesi ile ilgili 10.08.2018 tarihli 882042 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 16135-16136 ada muhtelif parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz ile ilgili 15.08.2018 tarihli 882634 sayılı teklifinin görüşülmesi.         
  6. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Aydınevler Mahallesi 148 pafta, 1333 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili 885894 tarihli 27.08.2018 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  7. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğünün Engelliler Yaz Kampı ile ilgili 28.08.2018 tarihli 886438 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  8. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün İçkili Yer Krokisine eklenecek adresler ile ilgili 27.08.2018 tarihli 885687 sayılı teklifinin görüşülmesi.


Bir sonraki toplantı 05/09/2018 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.