heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2017 Nisan Ayı Gündemi

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

 

TOPLANTI DÖNEMİ                  : 4                               
TOPLANTI TARİHİ                     : 03/04/2017                 
TOPLANTI SAATİ                      : 10.00                            
TOPLANTI SAYISI                     : 4                                       
TOPLANTI BİRLEŞİMİ               : 1                                    
OTURUM SAYISI                       : 1

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

TEKLİFLER                               :

 

1- Belediye Encümenine Üye Seçimi. 

2- İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi.

3- İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

4- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile ilgili 21.03.2017 tarihli 574706 sayılı teklifinin görüşülmesi.


5- Dış İlişkiler Müdürlüğünün Tarihi Kentler Birliğine üye olunması ve üye seçimi ile ilgili 24.03.2017 tarihli 567332 sayılı teklifinin görüşülmesi.


6- Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 14/1 pafta 2652 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 21.03.2017 tarihli 568163 sayılı teklifinin görüşülmesi.


7- Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi 4184 yeni:15400 ada 2-3 ve 4 parseller ile ilgili 24.03.2017 tarihli 574651 sayılı teklifinin görüşülmesi.


8- Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi 1723 yeni:16014 ada 182 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili 24.03.2017 tarihli 571673 sayılı teklifinin görüşülmesi.


9- Plan ve Proje Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli Maltepe Bryas Sarayı (Arkeopark Alanı) ve çevresi koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili 28.03.2017 tarihli 575944 sayılı teklifinin görüşülmesi.    


10- Zabıta Müdürlüğünün Bağlarbaşı Semt Pazarı hakkında protokol imzalanmak üzere Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili  28.03.2017 tarihli 576431 sayılı teklifinin görüşülmesi.

RAPORLAR           :

11- 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Bir sonraki toplantı 05/04/2017 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.