heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2017 Eylül Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ                    : 4
TOPLANTI TARİHİ                      :  11/09/2017
TOPLANTI SAATİ                        :  10.00
TOPLANTI SAYISI                       :  8
TOPLANTI BİRLEŞİMİ              :  1
OTURUM SAYISI                         :  1   
      

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

TEKLİFLER :

 

 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili 16.08.2017 tarihli 667137 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesi ile ilgili 16.08.2017 tarihli 667167 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
 1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemizin “Hizmet Aracı ve Personel Kiralaması” işinin gelecek yıllara yaygın olarak ihale edilebilmesi ile ilgili 16.08.2017 tarihli 667239 tarihli teklifinin görüşülmesi.
 

4. Dış İlişkiler Müdürlüğünün Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından kaleme alınan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’na imza atılmasına ilişkin karar alınması ile ilgili 18.08.2017 tarihli 668695 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize ait Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi binasında bulunan Restaurant-Kafeterya Bölümü ile dükkân olarak kullanılan diğer bölümlerin on yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili 21.08.2017 tarihli 669986 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Maltepe İlçesi sınırları dâhilinde Belediyemizin özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere reklam panolarının yapımı ve işletilmesi işinin on yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili 21.08.2017 tarihli 669641 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğünün Engelliler Yaz Kampı ile ilgili 25.08.2017 tarihli 669951 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Kütüphane, Mesleki Eğitim ve Kurslar Müdürlüğü Çalışma,Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi ile ilgili 23.08.2017 tarihli 671818 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Kütüphane, Mesleki Eğitim ve Kurslar Müdürlüğünün eğitim ücretlerinin belirlenmesi ve ücret tarifesi ile ilgili 23.08.2017 tarihli 671801 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Zümrütevler Mah. 15694 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 21.08.2017 tarihli 665909 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Fındıklı Mah. 173 pafta 15718 (E:4510) ada, 11-14-15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili 21.08.2017 tarihli 669671 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Başıbüyük (Fındıklı) Mah. 15475 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 24.08.2017 tarihli 668636 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Gülsuyu Mah. 16026 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili 23.08.2017 tarihli 671410 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Altıntepe Mah. 15143 ada 5,6,7,8,9,12 parsellerin bir kısmı ve kadastral boşluğa ilişkin Müdürlük tadilatı ile ilgili 25.08.2017 tarihli 672616 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

 1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi Gülsuyu- Gülensu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili 05.09.2017 tarihli 674164 sayılı teklifinin görüşülmesi.

 

ÖNERGELER :

 1. Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabulü için Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi.

 

 1. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Belediyemiz arasında Sosyal Destek Kartı Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi.
 

         Bir sonraki toplantı 13/09/2017 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır. 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ                   : 4
TOPLANTI TARİHİ                      : 13/09/2017
TOPLANTI SAATİ                        : 10.00
TOPLANTI SAYISI                       : 8
TOPLANTI BİRLEŞİMİ              : 2
OTURUM SAYISI                         : 1   
      

                                                                                                                                                                                                 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

RAPORLAR                  :  

 

 1. Belediyemizin “Hizmet Aracı ve Personel Kiralaması” işinin gelecek yıllara yaygın olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 13/37/07 nolu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 1. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından kaleme alınan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’na imza atılmasına ilişkin karar alınması ile ilgili Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun 01/38  nolu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 1. Engelliler Yaz Kampı ile ilgili Engelliler Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 01/39/14 nolu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 1. Kütüphane, Mesleki Eğitim ve Kurslar Müdürlüğü Çalışma,Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 40 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Belediyemiz arasında Sosyal Destek Kartı Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 41 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabulü için Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 42 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Küçükyalı Mahallesi 15895 ada 556 parsellerin doğusunda bulunan tescil dışı alan ve kadastral boşluğa ilişkin uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Bağlarbaşı Mahallesi 16135-16136 ada muhtelif parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanıp onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itirazlar ile ilgili İmar Komisyonunun 18 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Altayçeşme Mahallesi 414 ada 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı  teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 

 

        Bir sonraki toplantı 15/09/2017 Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır. 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
M E C L İ S  G Ü N D E M İ

TOPLANTI DÖNEMİ                   : 4
TOPLANTI TARİHİ                      : 15/09/2017
TOPLANTI SAATİ                        : 10.00
TOPLANTI SAYISI                       : 8
TOPLANTI BİRLEŞİMİ              : 3
OTURUM SAYISI                         : 1   
      

                                                                                                                                                                                                 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

RAPORLAR                  :  

 

 1. 2018 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 15/43/08 nolu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 1. İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 16/44/09 nolu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 1. Kütüphane, Mesleki Eğitim ve Kurslar Müdürlüğünün eğitim ücretlerinin belirlenmesi ve ücret tarifesi ile ilgili Tarife Komisyonunun 05 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Maltepe İlçesi, Başıbüyük (Fındıklı) Mah. 15475 ada 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 20 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Maltepe İlçesi, Altıntepe Mah. 15143 ada 5,6,7,8,9,12 parsellerin bir kısmı ve kadastral boşluğa ilişkin Müdürlük tadilatı ile ilgili İmar Komisyonunun 21 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah. 15694 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 22 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Sanatçılar Parkında Sanatçı İbrahim ERKAL’ın isminin yaşatılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 45 nolu raporunun görüşülmesi.   

 

 1. Maltepe İlçesi sınırları dahilinde Belediyemizin özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere reklam panolarının yapımı ve işletilmesi işinin on yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 46 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Fındıklı Mah. 173 pafta 15718 (E:4510) ada 11-14-15 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 23 nolu raporunun görüşülmesi.

 

 1. Aydınevler Mah. 145 pafta 15601 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 24 nolu raporunun görüşülmesi.

                 Bir sonraki toplantı 02.10.2017 Pazartesi Günü saat 10.00’da yapılacaktır.