heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2017 Aralık Ayı Gündemi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

M E C L İ S  G Ü N D E M İ

 

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR       :

TEKLİFLER                  :

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi ile ilgili 20.11.2017 tarihli 723693 sayılı teklifinin görüşülmesi.     
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 yılında yapılacak Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile ilgili 20.11.2017 tarihli 723719 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili 20.11.2017 tarihli 724076 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün mülkiyeti Belediyemize ait Eski:6431 Yeni:15594 ada 25 parsel sayılı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına (Maltepe Müftülüğü) tahsisi ile ilgili 07.11.2017 tarihli 715836 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Yenikariye Mahallesi 15315 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 16.11.2017 tarihli 696658 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  6. Zabıta Müdürlüğünün 2018 yılında zabıta memurlarına ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 20.11.2017 tarihli 724192 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün uygulama imar planlarında konut alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalarla ile ilgili 28.11.2017 tarihli 724362 sayılı teklifinin görüşülmesi.
  8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek aktarımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
  9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Küçükyalı Mah. 7/1 pafta E:57-Y:15872 ada 32 parsel sayılı taşınmazla alakalı şartlı bağışın kabulü ile ilgili 28.11.2017 tarihli 729572 sayılı teklifinin görüşülmesi.
 
Meclisimiz 04.12.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.