heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Hukuk İşleri Müdürü

Hukuk İşleri Müdürü
Sinan DERMAN

Resume

* 31 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Kartal’da doğdu.
* İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da okul birincisi olarak tamamladı. 
* 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde hukuk öğrenime başladı; ardından yatay geçişle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur öğrencisi olarak mezun oldu.
* 2012 yılında avukatlık stajını İstanbul Barosunda tamamlayarak avukat olarak göreve başladı.
* 2015 yılında İstanbul Okan Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak “İş Hukuku”, “Adli Yazışmalar ve Dosyalama Teknikleri”, “Medeni Hukuk” ve “Borçlar Hukuku” derslerini; 2017 yılında ise Hukuk Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.
* 2018 yılında Maltepe Belediyesi İktisadi Teşebbüsleri olan MATAŞ A.Ş. ve MATEĞ A.Ş’de Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yaptı.
* Kartal Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri bulunmaktadır.

Yayınlar – Bildiriler

“Doğanın Çağrısı Ve Su Hakkı”, 11. Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi, 7-8-9 Mart 2013, KOÜ- Kocaeli.

“Türk İş Hukukunun Yer Yönünden Uygulama Alanı Olarak İşyeri Ve İşletme Kavramları”, I. Hasan Özderin Makale Yarışması, Akdeniz Üniversitesi-Antalya,2013. ( İkincilik Ödülü).

“İstinaf Kanun Yolunun Faydaları ve Sakıncaları”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2014. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ) 

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Değerlendirilmesi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2014. (Danışman: Prof. Dr. Devrim ULUCAN) 

“Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi )” , Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı,  İstanbul, 2014. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU)

“Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2014. (Danışman: Prof. Dr. Lerzan YILMAZ )

“İflasın Ertelenmesi Müessesi Üzerine Bir Okuma”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2014. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ).

“Çalışma Koşullarında Değişiklik”,  Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2014. (Danışman: Prof. Dr. Devrim ULUCAN).

“Sendika Özgürlüğünün Güvencesi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul, 2014. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seçkin NAZLI).

“Kadına Yönelik Şiddette Kolluğun Tutumu ve Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü, 1 Aralık 2015.

“Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing)” İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 2016.

“Yeni Bir Külfet Olarak İstinaf”, Halkın Sesi Gazetesi, 1-14 Haziran 2016. (Av. Öykü Güzel ile birlikte) 

“Sömürünün Yeni Adı: Kıdem Tazminatı Fonu” Toplumsal Hukuk; 8 Nisan 2017. 
 (http://www.toplumsalhukuk.net/somurunun-yeni-adi-kidem-tazminati-fonu-av-sinan-derman.html )

“İş Sözleşmesi Türlerinin Turizm Sektöründeki Görünümleri Ve İşçi Göçlerinin Etkileri”, 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi; 6-11 Eylül 2017; http://balkankongre.org/tr/images/kongre/USBK_8_Bildiriler.pdf (Öğr. Gör. Ayşegül SARI ile birlikte).

“Çocuk İşçiliği ve ÇAÇAv Rolü”, Çocuk İşçiliği Çalıştayı, İzmir Barosu, 20-21 Nisan 2018.

“Çocuk İşçiliği”, Gündemimiz Çocuk: Çocuk Haklı- II. Çocuk Hakları Sempozyumu, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 9-10 Haziran 2018.

“Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Çocuk Dostu Şehirler”, Uluslararası Balkan Üniversitesi 5. Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Haziran 2019.

“Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi İçinde Çocuk Emeğinin Sömürüsü”,  XI. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı: İnsan Hakları Ve Hak Savunuculuğu, Ankara, 9-12 Ocak 2020.

Katıldığı Eğitim ve Toplantılar

“Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Projesi kapsamında oluşturulan Avukat Güçlenme Programı”; İzmir, 23-28 Ağustos 2016.

“Çocuğa Yönelik Ayırımcılıkla Etkili Mücadele Bilgilendirme Ve Paylaşım Toplantısı”; Ankara, 6 Eylül 2016.

“Çocuk Hukuku Stratejik Davalama Eğitimi”; İstanbul, 8-9 Ekim 2016.

“Kat Mülkiyeti Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu”, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul, 7 Kasım 2018.

“Kıdem Tazminat” ; İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 19 Nisan 2019. (Oturum Başkanlığı) 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ CONTACT INFORMATIONS
Telefon 444 17 06 - Extension: 1270
Adres Ana Hizmet Binası 9. Kat
Mail sinan.derman@maltepe.bel.tr
Kroki