heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Destek Hizmetleri Müdürü

Destek Hizmetleri Müdürü
Eren YILDIZ GEYHAN

Resume

*    1981 Rize doğumlu, evli ve 1 çocuk annesidir.
*    2003 yılında Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
*    2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini aldı.
*    2016 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden doktora derecesini aldı.
*    2003 - 2008 yılları arasında birçok özel mühendislik firmasında Proje-Tasarım Mühendisi olarak çalıştı.
*    2009 - 2010 yılları arasında Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde İhale Uzmanı olarak görev yaptı.
*    2010 - 2020 yılları arasında Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde Çevre Yönetim Şefi olarak görev yaptı.
*    2017 yılından itibaren Medipol Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde ders vermeye başlamış olup, halen daha Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kısmi zamanlı olarak ders vermeye devam etmektedir.
*    Belediye atıklarının yönetim sistemleri ve kent ölçekli iklim değişikliği konuları mesleki uzmanlık alanı olup; geri dönüştürülebilir atıkların yönetimi, tehlikeli atıkların çevresel maruziyetin risklerinin belirlenmesi, kurumsal ve kent ölçekli sera gazı emisyonları, iklim değişikliği eylem planları ve çevresel – sosyal yaşam döngü değerlendirmesi konularında da akademik çalışmalarını yürütmektedir.
*    Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yayınlar – Bildiriler

*    Yıldız-Geyhan, E., Yılan, G., Altun-Ciftcioglu, G.A., Kadırgan, M.A.N., (2019). Regional Asbestos Risk Analysis through the Urban Transformation Process – A Case Study (editing).
*    Yıldız-Geyhan, E., Yılan, G., Altun-Ciftcioglu, G.A., Kadırgan, M.A.N., (2019). Life cycle sustainability assessment of different packaging waste collection systems for Istanbul - Turkey case study (editing).
*    Yılan, G., Yıldız-Geyhan, E., Altun-Ciftcioglu, G.A., Kadırgan, M.A.N., (2019). Environmental analysis of the Turkish electricity sector via life cycle assessment: An application and comparison. Renewable Sustainable Energy Reviews, (under review).
*    Yıldız-Geyhan, E., Yılan, G., Altun-Ciftcioglu, G.A., Kadırgan, M.A.N., (2016). Environmental and social life cycle sustainability assessment of different packaging waste collection systems for Istanbul - Turkey case study. Resources, Conservation and Recycling, 143,119-132.
*    Yıldız-Geyhan, E., Altun-Ciftcioglu, G.A., Kadırgan, M.A.N., (2016). Social analysis of different packaging waste collection systems for Istanbul - Turkey case study. Resources, Conservation and Recycling, 124, 1-12.
*    Yıldız-Geyhan, E., Yılan-Ciftci, G., Altun-Ciftcioglu, G.A., Kadırgan, M.A.N., (2016). Environmental analysis of different packaging waste collection systems for Istanbul - Turkey case study. Resources, Conservation and Recycling, 107, 27-37.
*    Yıldız-Geyhan, E., Yılan, G., Çiftçioğlu, G., Kadırgan, N., (2019). Potential Risk Analysis of Demolition Waste Related Asbestos. 13th National – 1st International Environmental Engineering Congress, Kocaeli-Turkey.
*    Yılan, G., Yıldız-Geyhan, E., Çiftçioğlu, G., Kadırgan, N., (2019). Environmental impact assessment of electricity generation in Turkey. 4th International Conference on Viable Energy Trends, İstanbul-Turkey.
*    Yıldız-Geyhan, E., Yılan, G., Çiftçioğlu, G., Kadırgan, N. (2018). Türkiye’deki Geri dönüştürülebilir Ambalaj Atıklarının Toplama Senaryolarının Küresel Isınma Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. 13.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Van-Türkiye.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ CONTACT INFORMATIONS
Telefon 2164589900 - Extension: 1740
Telefon -
Adres Ana Hizmet Binası 9. Kat
Mail eren.yildiz@maltepe.bel.tr
Kroki