heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Başvuru Evrak Listeleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Başvuruları

İmar Durumu Verilmesi

 • Yazılı İmar Durumu Verilmesi

 • Tapu Senedi

İmar Durumu Verilmesi( Çizili)

 • Tapu Senedi

 • Harita Plan Örneği (Çap)

 • Vekaletname

 • Aplikasyon Krokisi (Röperli Kroki)

İmar Durumu Yenileme

 • Tapu Senedi

 • Harita Plan Örneği (Çap)

 • Vekaletname

Vaziyet Planı Onaylanması

 • Vaziyet Planı

Isı Yalıtım Muayene İşlemleri

 • TSE Belgeleri

 • Isı Yalıtım Kontrol Formu

Asansör Tescil İşlemi

 • Elektrikli Asansör Yıllık Kontrol Raporu    

 • AT Uygunluk Beyanı

 • İmza Sirküleri

 • Uygunluk Beyanı      

 • TSE Belgeleri(TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi)

 • Sanayi Sicil Belgesi  

 • Tescil Belgesi

 • Garanti Belgesi          

 • Fatura

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi (Yeni Yapı Ruhsatı)

İlk Başvuru

 • Görüş Yazısı  

 • Sertifika         

 • İSKİ Atıksu Bağlantı Proje Onay Yazısı     

 • UKOME Onay Belgesi         

 • Rapor(Sivil Havacılık Raporu)

 • ÇED Raporu  

 • Trafo Belgesi 

 • Taahhütname - Trafo

 • Trafo Yer Tespit Tutanağı    

 • Muvafakatname        

 • Taahhütname 

 • Vekaletname  

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Oda Sicil Kayıt Belgesi)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Taahhütnamesi ek6)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Taahhütnamesi ek10)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Sözleşme tip2)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Sözleşme tip3)

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)    

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)      

 • Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5 Form3)

 • Yapı Denetim İzin Belgesi (Ek15 Form3)   

 • Banka Dekontu(Yapı Denetim Ücreti)

 • Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi   

 • Diploma(Şantiye Şefi)

 • Taahhütname - Müteahhit    

 • Faaliyet Belgesi         

 • Vergi Levhası(Müteahhit)

 • İmza Sirküleri

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • Proje-Mimari  

 • Proje-Statik    

 • Proje-Mekanik           

 • Proje-Elektrik

 • Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu

 • Kat Karşılığı Sözleşme        

İkinci Başvuru

 • Görüş Yazısı  

 • Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi (Tadilat Ruhsatı)

İlk Başvuru

 • İSKİ Atıksu Bağlantı Proje Onay Yazısı     

 • UKOME Onay Belgesi         

 • Rapor(Sivil Havacılık Raporu)

 • ÇED Raporu  

 • Trafo Belgesi 

 • Taahhütname - Trafo

 • Trafo Yer Tespit Tutanağı    

 • Muvafakatname        

 • Vekaletname  

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Proje-Mimari  

 • Proje-Statik    

 • Proje-Mekanik           

 • Proje-Elektrik

İkinci Başvuru

 • Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Kat İrtifakı Kurulması

Birinci Başvuru

 • Vekaletname  

 • Kat Malikleri Listesi 

İkinci Başvuru (İşlemlerin Devamı)

 • Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Kat İrtifakı Numaratajının Düzeltilmesi

 • Teknik Rapor

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi (26. Madde)

 • Proje-Avan

 • Üst Yazı

Yapı Ruhsatı Yenilenmesi (Temdit)

 • Rapor 

Makine Elektrik Tesisat Kontrol İşlemleri

 • Enerji Kimlik Belgesi

 • Makina Elektrik Kontrol Formu

 • İSKİ Atıksu Bağlantı Kabulü (İskan Onay) Yazısı

Zemin Etüd İşlemleri

Yerleşime Uygunluk ve Arazi

 • İzin Belgesi İşlemleri

 • Vaziyet Planı

 • Kot Kesit Rölevesi

 • Vekaletname

Zemin Etüd Onay İşlemleri

 • Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu

 • Vekaletname

Yapı Denetim Değişikliği ve Başvuru İşlemleri

 • İnşaat Seviye Tespit Tutanağı(Seviye Tespit tutanağı(Fesih Sebebiyle)

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)      

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)    

 • Taahhütname 

 • Yapı Denetim İzin Belgesi (Ek15 Form3)   

Kış Bahçesi vb. Genel Ruhsat ve İzin İşlemleri

 • Taahhütname

 • Muvafakatname

 • Proje-Mimari

 • Kira Sözleşmesi

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Fotoğraf

 • Fotoğraf

Şantiye Şefi Başvuru İşlemleri

 • Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)        

 • Diploma         

 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi  

 • Sözleşme        

 • İnşaat Seviye Tespit Tutanağı(Seviye Tespit tutanağı(Teknik Eleman Değişikliği İle)

Bağımsız Bölüm Düzenlenmesi Likap,Kad astro vb.

 • Likap Rapor

Müteahhit Değişikliği ve Başvuru İşlemleri

 • Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • Ticaret Odası Sicil Kaydı

 • Taahhütname - Müteahhit

 • Sözleşme

 • Vergi Levhası

 • İmza Sirküleri

Yapıya İlişkin Bilgi Formu İşlemleri

 • YİBF İptal İşlemleri

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)

 • Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5 Form3)

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)

Bilgi Formu Düzeltme İşlemleri

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)

 • Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5 Form3)

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)

Avan Projenin Onaylanması (26. Maddeye istinaden)

Özel Mülkiyete Tabi Alanlardaki Avan Proje Talebi

 • Proje-Mimari

 • Üst Yazı

 • Görüş Yazısı

26. Maddeye Göre Avan Proje Talebi

 • Proje-Mimari

 • Üst Yazı

 • Görüş Yazısı

Proje Müellifi Değişikliği

 • Teknik Eleman Taahhütnamesi

 • Muvafakatname

Yapı Sahibi Değişikliği

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)

 • Sözleşme

 • Vergi Levhası
   

Yapı Kontrol Müdürlüğü Başvuruları

Yıkım Ruhsatı Düzenlenmesi

 • İlk Başvuru

- Fotoğraf
- Bina Boş Yazısı
- Muvafakatname
- Satış Sözleşmesi
- Taahhütname
- Vekaletname
- Öğrenim Belgesi
- Ticaret Odası Sicil Kaydı
- Vergi Levhası
- İmza Sirküleri

· İkinci Başvuru

- Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Riskli Yapı Tespit İşlemleri

· Riskli Yapı Muafiyet Yazısı İşlemleri

- Muvafakatname

- Tebliğ Alındısı

- Vekaletname

Riskli Yapıya İtiraz Başvurusu

- Tebliğ Alındısı

Kira ve Taşınma Yardımı

· Riskli Yapıda Konutu Bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahipleri

- Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

Malik İçin Kira Yardımı

- Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

Kira ve Taşınma Yardımı

· Malik İçin Kira Yardımı

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

- Vergi Emlak Beyannamesi

Riskli Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılar

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

- İmza Sirküleri

- Ticaret Odası Sicil Kaydı

Riskli Yapıda İşyeri Bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahipleri

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

- İmza Sirküleri

- Ticaret Odası Sicil Kaydı

Kiracılar İçin Taşınma Yardımı

- Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

Yapı Kontrolü ve Denetim İşlemleri

· İşlemlerin Devamı (Eksikliklerin Giderilmesi)

- Yapı Denetim Kuruluşuna Eksiklikleri Gidermesi Yazısı

İşyeri Teslim Tutanağı Düzenlenmesi

- İşyeri Teslim Tutanağı

- Fotoğraf

Temelüstü Vizesi Düzenlenmesi

- Yapı Denetim Uygunluk Raporu Kontur-Gabari

- İSKİ Atıksu Bağlantı Kabulü (Temelüstü Vizesi) Yazısı

- Aplikasyon Krokisi (Röperli Kroki)

- Yapı Ruhsatı

- Teknik Rapor

- Fotoğraf

Yapı Denetim Hizmet Hakedişleri Düzenlenmesi

· % 10 Seviyesi Proje İnceleme Bedeli (Yapı Ruhsatı Alımı, İnşaata Başlama)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Damga Vergisi Alındı Makbuzu

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

· % 20 Seviyesi 1.Hakediş (Temelüstü Vizesi, Su Basman Seviyesi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Maaş Bordrosu (Yapı Denetim Firması)

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

- Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu

- Beton Döküm Tutanağı

- Kalıp Demir Kontrol Tutanağı

- Çelik Çekme Deneyi Raporu

· % 60 Seviyesi 2.Hakediş (Beton, Kaba İnşaat Bitimi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Fatura (Yapı Denetim Firması)

- Maaş Bordrosu

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

- Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu

- Beton Döküm Tutanağı

- Kalıp Demir Kontrol Tutanağı

- Çelik Çekme Deneyi Raporu

 

· % 80 Seviyesi 3.Hakediş (Çatı, Duvar, Tesisat alt yapısı, Kapı Pencere Kasaları Bitimi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Maaş Bordrosu (Yapı Denetim Firması)

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

- Elektrik Tesisatı Duvar Boruları Kontrol Tutanağı

· % 95 Seviyesi 4.Hakediş (Mekanik ve Elektrik Tesisatı ile Kalan Yapı Bölümü Bitimi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Maaş Bordrosu (Yapı Denetim Firması)

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

· %100 Seviyesi 5.Hakediş (İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

Ara Hakediş

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

İnşaat Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmesi

Yıl Sonu %80 Seviye Tutanağı

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yapı Denetim Personel Değişikliği Tutanağı       

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Müteahhit Değişikliği Tutanağı     

- Fotoğraf

Müteahhit Değişikliği Tutanağı

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

İnşaatta Olumsuzluk Tutanağı      

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Fesih İşlemleri

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Tadilat Ruhsatı

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Seviye Tespit Tutanağı (%80 Altı için)

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yıl Sonu %100 Seviye Tutanağı    

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yıl Sonu Seviye Tutanağı (%80 Altı için)

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

%80 Seviye Tespit Tutanağı          

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

%100 Seviye Tespit Tutanağı        

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Düzenlenmesi

· İlk Başvuru

- Fotoğraf

- Enerji Kimlik Belgesi

- TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) Uygulama Raporu

- Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

- Bina Aplikasyon Krokisi

- Banka Dekontu

- İş Bitirme Tutanağı

· İkinci Başvuru (İşlemlerin devamı)

- Fotoğraf

- Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Yapı Denetim Kuruluşu Teknik Eleman Değişikliği

- Yapı Denetim Değişiklik Formu

Şantiye Şefi İstifa İşlemleri 

- İstifaname

Denetim Firması veya Müteahhit Fesih İşlemleri

- Fesihname

- İhtarname

- Vekaletname

İnşaatları a İlgili Bilgi Belge Talepleri ve Şikayetler

· Onarım İskele Belgesi Düzenlenmesi

- Teknik Eleman Taahhütnamesi

Kat Mülkiyetine Geçiş İşlemleri                

- Bina Aplikasyon Krokisi

- Fotoğraf

Cins Değişikliği İşlemleri    

- Fotoğraf


Makina Elektrik Şefliği Başvuruları (Asansör-Tesisat)

TESİSAT PROJE ONAYI İÇİN

 1. DİLEKÇE

 2. TAPU FOTOKOPİSİ

 3. TRAFO BELGESİ

 4. 2 ADET ISI YALITIM PROJESİ

 5. 3 ADET MEKANİK TESİSAT PROJESİ

 6. 4 ADET ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ

 

ISI YALITIM KONTROLÜ İÇİN
 

 1. İŞ TALEP FORMU

 2. ISI YALITIM KONTROL FORMU

 3. YAPI RUHSATI

 4. YALITIM MALZEMESİ TSE BELGESİ

 

MAKİNA-ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ (İSKAN İÇİN)

 1. İŞ TALEP FORMU

 2. YAPI RUHSATI

 3. ENERJİ KİMLİK BELGESİ

 4. İSKİ ONAYI (İSKANA UYGUNLUK ONAYI)

 5. MAKİNA ELEKTRİK KONTROL FORMU

 6. ASANSÖR TESCİL BELGESİ

 

ASANSÖR TESCİL İŞLEMİ

 1. ELEKTRİKLİ ASANSÖR YILLIK KONTROL RAPORU

 2. AT UYGUNLUK BEYANI

 3. İMZA SİRKÜLERİ

 4. TSE BELGELERİ

 5. MAKİNA VE MOTOR BEYANI

 6. YAPI RUHSATI

 7. TUTANAK

 8. SÖZLEŞME

 9. SÖZLEŞME

 10. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ SMM

 11. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ SMM

 12. ISO BELGESİ

 13. TSE BELGELERİ

 14. SANAYİ SİCİL BELGESİ

 15. MÜHENDİSLER ODASI BÜRO TESCİL BELGESİ

 16. GÜVENLİK KOMPONENTLERİNİN UYGUNLUK BELGESİ

 17. MÜELLİF SİCİL DURUM BELGESİ

 18. ASANSÖR SON KONTROL FORMU

 19. TESCİL BELGESİ

 20. GARANTİ BELGESİ

 21. FATURA