heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Özel Tasarım Aydınlatma Direkleri Projesi

 Endüstriyel devrim sonrası küreselleşen dünyada şehirlerde tek tipleşme meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak kentler standart birer “ürün” haline gelerek ayırt edilemeyecek biçimde birbirine benzemeye başlamıştır. Birbirine benzeyen sokaklar, caddeler, meydanlar, binalar ve hatta doğal yapı sonucu insanlarda mekan algısı kaybolmuştur. Bu projenin amacı Maltepe için “Maltepe’ye özel” yeni kentsel aydınlatma elemanı tasarlamak ve Maltepe’yi diğer yerleşimlerden ayıran bir kentsel kimlik ve imgesel farklılaşma kazanmasını sağlamaktır.  
 Kentsel farklılaşmayı sağlamak için seçilen kent mobilyası aydınlatma direkleridir. Bunun başlıca sebebi aydınlatma direklerinin ışık saçan ve mekanı aydınlatan elemanlar olmalarından dolayı en çok dikkat çeken kent mobilyası olmasıdır. 21. Yüzyılda gelişen reklam sektörü ve serbest piyasanın rekabeti sokağa taşıması sonucu kent insanların dikkatini dağıtan nesnelerle dolup taşar hale gelmiştir. Dolayısıyla kentsel farkındalığı ve farklılaşmayı imgesel boyutta yaratmak için en dikkat çeken kent mobilyasının seçilmesi gerekmektedir. Seçimi etkileyen bir başka sebep ise kent ortamında çalışma hayatının insanları gündüz vakti iş yerlerine kapatması ve insanların hava karardıktan sonra sokağa inmeleridir.  
 Tasarım aşamasında Maltepe’nin simgesi olan “Bakireler Anıtı” referans alınarak genel bir form oluşturulmuştur. Dekoratif direklerin ortak sorunu güzel görünmelerine rağmen iyi aydınlatma yapamamasıdır. Standart direkler ise iyi aydınlatma yapar ancak estetik olmayan bir görüntüye sahiptir. Direkler tasarlanırken bu iki tip direğin avantajlı yönleri bir araya getirilerek nihai biçimine kavuşturulmuştur.
 Direk tasarımı Türk Patent Enstitüsü tarafından Maltepe Belediyesi adına tescillenmiştir. Böylece aydınlatma direğinin başka kentsel mekanlarda kullanılması önlenerek Maltepe'nin diğer yerleşimlerden ayrışması sağlanacaktır.