heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU

Maltepe İlçesi Sınırları dahilinde Belediyemizin özel mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaldırım, tretuvar. orta kaldırım, meydan, park. arsa, yol, cadde v.b yerlere konulacak olan, kira süresi sonunda Belediye malı olmak üzere yüklenici tarafından 15 adet Pisa Reklam Panosu, 80 Adet Raket Reklam Panosu ve 250 adet Billboard Reklam

Panosunun yapımı ve işletilmesi işi.

İHALE TÜRÜ /USULÜ

Kiralama / 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif

MUHAMMEN BEDEL

Aylık: 68.000,00TL+KDV Yıllık 816.000,00 TL+KDV

ÖDEME ŞEKLİ

Yıllık Peşin

SÜRESİ

3 YIL

GEÇİCİ TEMİNAT

24.480,00 TL

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ

2.000,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ

13/06/2017 Salı 10.30

 
 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler Gerçek Kişiler

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
 3. Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
 4. Geçici Teminat makbuzu
 5. Şartname alındı makbuzu
 6. Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge
 7. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
 3. Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
 4. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
 5. Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
 6. Geçici Teminat Belgesi
 7. Şartname alındı makbuzu
 8. Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge
 9. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

-ihaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR