heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış ” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

SIRA SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
1 İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi, 273 ada, 1 parselde (11.121,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 1.000.000 1.000 (*) 20.05.2015
10:00
2 Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi,  649 ada 1 parselde (11.343,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 30.000 500 21.05.2015
10:00
3 Düzce ili, Merkez ilçesi, Kültür Mahallesi, 40 ada,   38 parselde kayıtlı 619,68 m2 hisseli taşınmazda Maliye Hazinesine isabet eden 248/319 oranındaki hisse  (481,76 m2) 100.000 500 21.05.2015
14:00
4 Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Esenköy köyü, 101 ada 4 parselde (759,88 m2) kayıtlı taşınmaz. 5.000 200 22.05.2015
10:00
5 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos köyü, 2545 parselde (2.710,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 10.000 200 25.05.2015
10:00
6 Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde (1.146,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 20.000 200 27.05.2015
10:00
7 Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada 1 parselde (3.276,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 50.000 500 27.05.2015
14:00
8 Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 5381 ada 3 parselde (969,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 20.000 200 27.05.2015
16:00
9 Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1 parselde (664,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 5.000 200 01.06.2015
10:00
10 Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 2 parselde (671,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 5.000 200 01.06.2015
14:00
11 Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 3 parselde (702,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 5.000 200 02.06.2015
10:00
12 Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 5 parselde (610,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 5.000 200 02.06.2015
14:00
13 Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 736 ada 11 parselde (544,00 m2) kayıtlı taşınmaz. 5.000 200 02.06.2015
16:00

 
*12.07.2013 tarihli 28.705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan kapsamında Şartname alan Teklif Sahiplerine İhale Şartnamesi ücretsiz verilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
1-   İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2-   Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
3-   Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-   İhaleye katılabilmek için “İhale Şartnamesi” nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Satışa Konu Taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5-   İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
6-   ADÜAŞ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.
7-   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.
8-   Yabancılara taşınmaz satışı doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve tapu kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
9-   İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 
 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr