heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Maltepe İlçesi Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinin Kafeterya Bölümlerinin bütün halinde restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON          

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                  

Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi 6/1 pafta,15886 ada, 20 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinin, B Blok Zemin Kattaki mutfak-depo,1.kattaki yemek salonu-resepsiyon-mutfak, 2.kattaki yemek salonu-teras mutfak,3.kattaki yemek salonu-teras-mutfak, A Blok Çatı Katı (teras) Kafeterya Bölümlerinin bütün halinde restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi.

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Açık Teklif İhale Usulü

MUHAMMEN BEDEL            

Aylık:      95.688,81 TL      Yıllık  1.148.265,72 TL

ÖDEME ŞEKLİ

İlk yıl yıllık peşin   2. ve 3. Yıl aylık peşin

SÜRESİ     

3 (üç) YIL

GEÇİCİ TEMİNAT                        

34.447,97 TL

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

100,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ                 

 12/03/ 2019  Salı     10.30

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                  

Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi 6/1 pafta,15886 ada, 20 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinin, B Blok Zemin Kat dükkanda, nikah salonlarına yönelik ticari faaliyetler yürütülecektir. Bu faaliyetler, fotoğraf-video çekim işi, çiçek satışı, kuyumcu, kuaför ve gelinlik satışı vb. olacaktır.

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Açık Teklif  İhale Usulü

MUHAMMEN BEDEL            

Aylık: 110.418,85 TL       Yıllık: 1.325.026,20 TL

ÖDEME ŞEKLİ

İlk yıl yıllık peşin

2. ve 3. Yıl aylık peşin

SÜRESİ     

3 (üç) YIL

GEÇİCİ TEMİNAT                        

39.750,78 TL

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

100,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ                 

12/03/2019 Salı    11.30

 

Yukarıda belirtilen ihalelere  Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Tüzel Kişilerden :                                                                                                         Gerçek Kişiler:

1) Dilekçe(ihaleye katılma taleplerini bildiren)                                                                1) Dilekçe (ihaleye katılma taleplerini bildiren)            
2) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi    2) Nüfus Cüzdanı Sureti    
3) Şirket yetkilisi olduğuna dair belge ve Noter tasdikli imza sirküleri                        3) Kanuni İkametgâh Belgesi  ve Elektronik Posta Adresi           
4)Yetkilinin Nüfus Cüzdan Sureti                                                                                    4) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge
5) Yetkilinin Kanuni İkametgâh Belgesi ve  Elektronik posta adresi                            5) Geçici Teminat Makbuzu
6) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge                                                 6) Şartname bedeli makbuzu
7) Geçici Teminat Makbuzu                                                                                            7)Aynı iş kolunda en az 3(üç) yıl faaliyet gösterildiğine dair belge
8) Şartname bedeli makbuzu
9)Aynı iş kolunda en az 3(üç) yıl faaliyet gösterildiğine dair belge  

C. Ortak Girişimler

Gerçek Tüzel kişilerden yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter Onaylı Ortaklık Belgesi

  
-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

                                                         İLAN  OLUNUR