heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE PAY SATIŞI İLANI 27.01.2022

 

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE PAY SATIŞI İLANI
T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
Riskli Yapılar Şefliğinden

      Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda; 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınmış ve karara katılmayan Rıza SEVİM, Cihat TEPELİ, Tolga ATEŞ,  Selahattin YILMAZ, Hamide YILMAZ, Hatibe KANATOĞLU, Hüseyin Hamdi SESİGÜR, Hasan DİLEKOĞLU, Özalp AKTEKİN, Zennure DURAN, Zakir ÖZKAN, Aleaddin AKGÜNGÖR, Gönül AÇIKGÖZ, Gülcan KÖSE,  Ercan KÖSE, Hicran Füsun KÖSE, Oğuz KÖSE, Kemal Baki GÜMÜŞOLUK ve Namık GÜMÜŞOLUK (Mirasçıları; Gülsüm GÜMÜŞOLUK, Burcu GÜMÜŞOLUK, İlker GÜMÜŞOLUK)’un arsa paylarının açık artırma usulü ile satışı Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Müdürlüğümüzce söz konusu maliklerin arsa paylarının açık artırma usulü ile satışının 15.10.2021 tarihinde saat 14:00’da yapılmasına karar verilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre bütün maliklere bildirimde bulunulmuştur.

      Ancak açık artırma usulü ile yapılan satış esnasında, üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlardan İbrahim ÖLMEZ isimli maliğin katılımı olmuş, Tolga ATEŞ, Cihat TEPELİ ve Gönül AÇIKGÖZ isimli maliklerin hisselerini almak için pey sürmüş, diğer payı satışa konu olan maliklerin hisselerine teklif vermemiştir. Tolga ATEŞ, Cihat TEPELİ ve Gönül AÇIKGÖZ isimli maliklerin hisselerinin açık artırma usulü ile satış işlemi gerçekleştirilmiş, diğer hissedarların açık artırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır. Bu nedenle, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 12. Fıkrasındaki “Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.” hüküm gereğince aşağıda bilgileri verilen paylarının bir sonraki satışının 27/01/2022 tarihinde saat 14.00’de T.C. Maltepe Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde (Feyzullah Mahallesi, Bağdat Cad. No:292 Maltepe/İSTANBUL) yapılmasına karar verilmiştir.

      6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 11. fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu maliklerin hisselerinin satışına anlaşma sağlayan paydaşlar ve anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslar katılabilecektir.

      6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Müdürlüğümüze beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır. Söz konusu nakit teminatın İstanbul T.C. Maltepe Belediye Başkanlığının Vakıfbank Maltepe Şubesi, Maltepe Belediye Başkanlığı adlı hesabına (Iban:TR60 0001 5001 5800 7286 1504 67) ve hangi hisse/hisseler için yatırıldığını gösteren makbuzun/makbuzların aslının/asıllarının satıştan önce ibraz etmeleri zorunludur.
 

İlan olunur.

 

Malik Adı

İlçe

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Hisse Oranı

Niteliği

Rayiç Bedel (TL)

Teminat (TL)

İmar Durumu

Ercan KÖSE

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

11/5586

Arsa

48.840,00

4.884,00

Konut alanı

Gülcan KÖSE

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

11/5586

Arsa

48.840,00

4.884,00

Hicran Füsun KÖSE

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

11/5586

Arsa

48.840,00

4.884,00

Konut alanı

Oğuz KÖSE

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

11/5586

Arsa

48.840,00

4.884,00

Özalp AKTEKİN

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

22/2793

Arsa

195.120,00

19.512,00

Konut alanı

Hamide YILMAZ

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

23/2793

Arsa

204.000,00

20.400,00

Selahattin YILMAZ

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

23/2793

Arsa

204.000,00

20.400,00

Konut alanı

Zennure DURAN

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

30/2793

Arsa

266.160,00

26.616,00

Rıza SEVİM

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

30/2793

Arsa

266.160,00

26.616,00

Konut alanı

Hasan DİLEKOĞLU

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

36/2793

Arsa

319.320,00

31.932,00

Hüseyin Hamdi SESİGÜR

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

36/2793

Arsa

319.320,00

31.932,00

Konut alanı

Zakir ÖZKAN

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

36/2793

Arsa

319.320,00

31.932,00

Aleaddin AKGÜNGÖR

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

40/2793

Arsa

354.840,00

35.484,00

Konut alanı

Kemal Baki GÜMÜŞOLUK

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

40/8379

Arsa

118.320,00

11.832,00

Namık GÜMÜŞOLUK

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

40/8379

Arsa

118.320,00

11.832,00

Konut alanı

Hatibe KANATOĞLU

Maltepe

Bağlarbaşı

G22A08C1B

16592

76

2.064.68

36/2793

Arsa

319.320,00

31.932,00