heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maltepe Belediyesi’ne ait Prefabrik Yapının (Lokanta) Olarak Kiraya Verilmesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                  

Bağlarbaşı Mah. G22A08C2A pafta, 16244 ada 2 parsel 70.00 m²’lik prefabrik yapının (Lokanta) olarak kiraya verilmesi

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif

MUHAMMEN BEDEL            

Aylık: 2.000,00 TL+ KDV Yıllık 24.000,00 TL+KDV

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık Peşin

SÜRESİ     

3 YIL

GEÇİCİ TEMİNAT                  

720,00 TL

ŞARTNAME BEDELİ      

250,00 TL 

İHALE TARİH VE SAATİ         

10/03/2022 Perşembe  -  10.30


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden
1) Dilekçe
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
6) Geçici Teminat Belgesi
7) Şartname alındı makbuzu
8) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


                                                         İLAN  OLUNUR