heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Baz İstasyonu olarak kiraya verilmesi ihalesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                               

Zümrütevler mahallesi Handegül Sokak 158 pafta 1572 ada 1 parsel yanı 57.00m²’lik alanın baz istasyonu olarak, kullanılmak üzere kiraya verilmesi ihalesi

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Açık Teklif  İhale Usulü

MUHAMMEN BEDEL    

Aylık:      4.850,00 TL

Yıllık      58.200,00 TL

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık peşin

SÜRESİ     

3 (üç) Yıl

GEÇİCİ TEMİNAT                        

1.746,00 TL

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

100,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ                 

03/10/2019 Perşembe günü saat 11.00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
5) Şartname satın alındığına dair makbuz
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

Tüzel Kişilerden
1) Dilekçe
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
6) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
7) Şartname satın alındığına dair makbuz
8) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


                                                         İLAN  OLUNUR