heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Emlak İstimlak Müdürlüğü Yapım ve İşletim Kiralama İhalesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                  

Maltepe İlçesi Sınırları dahilinde  Belediyemizin özel mülkiyeti ile  hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaldırım, tretuvar, orta kaldırım, meydan, park, arsa, yol, cadde v.b  yerlere  konulacak olan 15 adet megalight, 2 adet elektronik board ve 130 adet raket ile kira süresi bitiminde Belediyemize bırakılacak olan 86 adet billboardın yapımı ve işletilmesi işi.

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              

Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 51/e  Maddesi gereğince Pazarlık Usulü

MUHAMMEN BEDEL            

Aylık: 50.000,00TL+KDV  Yıllık 600.000,00 TL+KDV

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık Peşin

SÜRESİ     

5 YIL

GEÇİCİ TEMİNAT                        

18.000,00 TL

                            

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

 

100,00 TL

 

İHALE TARİH VE SAATİ                 

 

01/11/2018 Perşembe    10.30


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

Tüzel Kişilerden
1) Dilekçe

2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
6) Geçici Teminat Belgesi
7) Şartname alındı makbuzu
8) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


                                                         İLAN  OLUNUR